Hopp til innhold
Nyhet

Fornybart eller olje? Ja takk, begge deler!

14.12.20

Flytende solparker og billig karbonfangst er spennende. Men det er også mange oljeaksjer. Her kan man mer enn doble pengene sine til neste år. BW Energy har spesielt stor oppside.

Det er gøy å være aktiv forvalter for tiden med relativt små aksjefond. Mine to fond FIRST Generator og FIRST Global Focus har en milliard kroner til sammen. Da går det an å få meningsfylte posisjoner i de små, nyoppstartede selskapene som fokuserer på fornybar energi, et tema jeg har stor tro på over de neste årene. Ett av selskapene jeg har satset på er Ocean Sun. De lager solparker til sjøs ved å legge solpaneler på en tynn membran i en runding og forankrer det på samme måte som lakseselskapene forankrer mærer til havs. Ved å feste solpanelene til membranen får solcellene direkte kjøling fra vann, noe som øker effekten med 10-20% og de tåler dårlig vær mye bedre enn de kinesiske konkurrentene som bruker pontonger. Men det mest spennende er å legge solpanelene på vannmagasinene til vannkraftverk. I solfylte land kan man da øke kraftproduksjonen med rundt 50% uten å øke kapasiteten til kraftnettverket som uansett er på plass fra før. Det gjør det ekstremt lønnsomt selv uten subsidier. Selskapet blir nedringt med forespørsler for tiden.

Et annet veldig spennende case er innenfor karbonfangst. Begge fond var med i Aker Carbon Capture fra 1.5 kr opp mot 10 kr. Nå er fondene investert i et nytt spennende karbonfangstselskap som kan lett gå 10 gangen og som blir børsnotert til neste år til en brøkdel av prisen til Aker Carbon Capture. Det heter Ocean Geo-Loop og har utviklet et teknologi som fanger røykgass fra industrielle anlegg til en brøkdel av prisen av hva dagens konkurrenter gjør. De skal blant annet ha et pilotprosjekt sammen med Norske Skog, og SINTEF har testet ut konseptet med hell i mikroskala.

Men selv om fornybar energi skal ta betydelige markedsandeler de neste tiårene, vil vi fortsatt trenge olje. Estimater for oljeetterspørsel frem til 2040 spriker betydelig. Fra +10-20% til -40%. Jeg tror oljeetterpørselen vil ende rundt -10% til flat frem mot 2040. Jokeren er de 6.5 milliarder av jordas 7.5 milliarder innbyggere som forbruker kun 1-2 fat olje per person per år og som øker i antall til ca 8 milliarder i 2040. USA bruker til sammenligning 25 fat olje per person. I et ekstremt optimistisk scenarie kan vi i Vesten greie å redusere oljeforbruket vårt med 70-80% til 5 fat olje per person per år frem mot 2040, hvis alle går over til elbiler og vi blir flinke til å resirkulere plast og gjennomfører en rekke andre betydelige tiltak. Men hva skjer med resten av verden hvor de i dag nesten ikke forbruker olje i det hele tatt? Hva skjer når gjennomsnittspersonen blant disse 8 milliardene fordobler lønnen sin frem mot 2040? Kan det hende at noen går over fra vedfyring til propan? At flere akkurat får råd til å kjøpe en avdanket dieselbil importert fra Vesten? I USA er det 800 biler per 1000 personer, mens det i Bangladesh er 4 og 22 i India per 1000 innbyggere. Hvis disse 8 milliarder menneskene øker sitt forbruk fra 1-2 fat per år til 3.5 fat per år sitter vi igjen med en oljeetterspørsel på akkurat samme nivå som vi har i dag. Og det i et scenarie med 70-80% fall i etterspørselen fra verdens 1 milliard rikeste! Vi så en lignende situasjon i tobakksindustrien, hvor etterspørselen i Vesten falt med over 50% fra år 2000, mens etterspørselen etter tobakk globalt holdt seg flat. I denne perioden steg tobakksaksjer med over 1000%. Selskapene brukte minimalt penger på markedsføring og økte prisene.

Hvis vi stopper å lete etter olje i dag så faller produksjonen med 80% frem mot 2040. Hvordan skal vi få dekket opp det store gapet mellom etterspørsel og produksjon? I alle fall ikke med en oljepris på dagens nivå rundt 50 dollar fatet. Det er knapt nok leteaktivitet i det hele tatt på dette prisnivået. Jeg tror prisen skal godt over 60 dollar fatet før vi kan få i gang litt leting igjen. I så fall vil verdien av BW Energy, som begge mine fond er investert, øke fra ca 40 kroner aksjen til over 60 kroner aksjen siden de har en rekke prosjekter i tillegg til eksisterende som da blir lønnsomme. Da fremstår dagens aksjekurs på 22 kroner svært attraktivt ut. Så fornybart eller olje? Ja takk, begge deler!

Skrevet av Martin Mølsæter for Finansavisen desember 2020.