Hopp til innhold

Forvaltning

FIRST Fondene er en aktiv forvalter.

Dette betyr at de aksjene og obligasjonene som inngår henholdsvis i våre aksje- og rentefond er valgt ut på grunnlag av en fundamentalt basert analyse og forventning om at disse vil gi en best mulig avkastning for deg som andelseier. Selskapssammensetning i fondene vil generelt avvike betydelig fra markedets. Vi tror at en slik aktiv investeringsfilosofi vil gi en klar meravkastning for deg som investor.

Vår aktive forvaltningsfilosofi reflekteres også i vårt kombinasjonsfond. I tillegg til aktive selskapsvalg blant norske aktiva, vil fondet gjøre aktive risikotilpasninger av aksjeandelen i fondet. Denne tilpasningen er basert på en disiplinert metodikk hvor verdivurdering av de ulike aktivaklassene samt en vurdering av den langsiktige makroøkonomiske syklusen er bærebjelker. Vi tror en slik disiplinert tilnærming vil gi en klart høyere risikojustert avkastning enn en passiv tilnærming til risikostyring.