Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Gjennomføring av vedtektsendringer i FIRST Høyrente

05.12.19

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i FIRST Fondene AS og av andelseiermøtet i FIRST Høyrente. Protokoll fra andelseiermøtet finner du her.

Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 25. november og disse vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Endringene innebærer at resultatavhengig (variabel) forvaltningsgodtgjørelse fjernes og at fast forvaltningsgodtgjørelse økes fra 0,75% til 0,85%. Samtidig fjernes referanseindeksen slik at fondet operer uten bruk av referanseindeks fremover.