Hopp til innhold
Nyhet

God start på året – politisk analyse fremdeles i fokus?

03.02.17

Januar begynte som fjoråret sluttet – med oppgang i markedene. Klare signaler om god økonomisk vekst i verdensøkonomien med tilhørende tegn på at inntjeningen i de børsnoterte selskapene bedres dominerer politisk usikkerhet i Europa og USA.

Makroøkonomi

Signalene fra verdens viktigste økonomier fortsetter å overraske positivt. Figuren under viser at i alle regioner er de makroøkonomiske nøkkeltallene bedre enn ventet på forhånd (når linjen er over 0-streken er det flere positive enn negative overraskelser). Dette er naturligvis også positivt for inntjeningen i selskapene. Vi ser av figur nr. 2 at forventningene har økt den siste tiden. Dette er også støttet opp av faktisk selskaps rapportering i 4. kvartal 2016 (som dog enda er i en tidlig fase).

«Surprise indekser global økonomi»

Inntjeningsforventninger neste 12 måneder

Vårt hovedfokus når det gjelder makroøkonomisk vurdering er å sannsynliggjøre hva som er gjenværende tid av den økonomiske oppgangsfasen som startet i 2009. Vi tror fremdeles at det er tilstrekkelig lang tid før en økonomisk nedtur for verdensøkonomien starter. En risikofaktor i denne vurderingen er amerikansk økonomi. En av de viktigste temperaturmålerne er arbeidsmarkedet. Vi har også de siste månedene sett fortsatt økende lønnsvekst og synkende ledighet. Samtidig er andre indikatorer svært langt unna nivåer som forbindes med en økonomi på toppen av konjunktursyklusen. Det tenkes her på en høy sparerate blant husholdningene og et investeringsnivå som ikke er faretruende høyt. Utviklingen i Kina er også av betydning for vurderingen av verdensøkonomien. Kina har hatt avtagende vekst over en årrekke, og de siste signaler tyder ikke på en snarlig brå nedtur, snarere tvert i mot.

I Europa er de økonomiske nyhetene også positive. Flere indikatorer antyder helt opp mot 3 % vekst i EMU området nå. Her har man også mye ledig kapasitet å vokse på i årene fremover. De neste månedene vil det være viktige valg i Nederland, Frankrike og kanskje også Italia. Populistene vil gjøre fremgang, men det er lite sannsynlig at de vil ende opp med reell innflytelse. Det er derfor heller ikke sannsynlig at vi ender opp med en folkeavstemming om EU medlemskap i noen av disse landene. Valgene vil fort kunne skape støy i markedene (selv om det kan argumenteres for at politisk risiko allerede er priset inn). Men til slutt vil dette trolig ikke være mer mer enn midlertidig støy.

Det er blandede signaler fra norsk økonomi, men vi har høyst sannsynlig passert vekstbunnen. Investeringsnivået blant norske bedrifter, både off- og onshore, er lavt. Boligmarkedet er en potensiell destabiliserende faktor for norsk økonomi men som det er vanskelig å vurdere effekten av.

Strategi

Ved inngangen til året var vår vurdering at aksjemarkedene og det nordiske høyrentemarkedet ville utvikle seg positivt gjennom 2017. Basert på vår vurdering av den økonomiske syklusen samt verdivurdering av markedene er dette fremdeles vår forventning. Vi ser av grafene under at Oslo Børs fremdeles er noe lavere verdsatt enn normalt. For verdensindeksen ligger vi marginalt over normalen, dratt opp av USA som er godt over gjennomsnittet.

Etter forholdsvis sterk oppgang de siste måneder finner vi det imidlertid fornuftig å redusere noe på overvekten i aksjer. Dette gjøres ved å trekke Norge noe ned mot en moderat overvekt (samme som for internasjonale aksjer). Overvekten mot en nordisk høyrenteportefølje anbefales opprettholdt. Internasjonalt har kredittpremiene i dette segmentet kommet mye ned siste 9 måneder, og dette gir isolert god støtte for det nordiske markedet.

Syklisk justert P/E MSCI World

Pris/Bok OSEBX (eksl. shipping og finans)