Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Himmel og helvete i fornybarmarkedet 

14.02.24

Fornybarsektoren hadde en fantastisk utvikling i 2020 med en oppgang i S&P Global Clean Energy index på 138% (USD valuta). Men siden da har utviklingen vært nitrist med 24% fall i 2021, 6% fall i 2022 og 21% fall i 2023. Og den svake utviklingen har fortsatt i 2024 med en nedgang på 11% så langt!

Siden bærekraftfondet FIRST Impact ble lansert i desember 2020, er S&P Global Clean Energy ned med hele 42% i dollar og 30% målt i NOK. Dette har helt klart vært motvind for et fond som FIRST Impact, som typisk har hatt rundt 2/3 fondet rettet mot temaer knyttet til det grønne skiftet. Slik sett er vi fornøyd med at fondet likevel har hatt en oppgang på rundt 40% siden oppstart.

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

For aksjer innen solenergi har utviklingen vært enda svakere med fall på 26% i 2021, fall på 5% i 2022, fall på 26% i 2023 og ytterligere ned med 15% så langt i 2024!

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst.

Analytikerne som analyserer solmarkedet har hatt en fulltidsjobb med å øke estimatene! I 4Q21 estimerte BNEF at solenergi investeringer ville være i overkant av 330GW i 2030, betydelig under det solmarkedet ble bare to år senere i 2023 (som var 450GW). Analytikerne i BNEF har de siste to årene økt estimatet for 2030 fra 330GW til nå 770GW, estimater som FIRST Impact tror fortsatt er altfor forsiktig!

Den kraftige veksten i utbygging av solenergi kommer først og fremst fra Kina. Kina stod for 60% av solinvesteringene i 2023 med en vekst på hele 150% fra 2022 og med 267 GW ny kapasitet bygget ut. Kina bruker utbygging av fornybar energi som en bevisst strategi for økonomisk vekst og redusert energiavhengighet til andre land.

I Europa og USA var veksten «bare» 40%. Kina investerte 8x mer enn USA i solenergi i 2023 vs. rundt 3x mer i 2019-2021, hvilket illustrerer både hvor kraftfullt Kina satser på fornybarenergi og hvor stort vekstpotensialet er i USA (og Europa) i tiden fremover.

Det mest spennende fra klimatoppmøtet i november 2023 (COP-28) var at 130 land, inklusive EU og USA, forpliktet at de skal tredoble fornybarkapasiteten innen 2030 til 11,000 GW!

FIRST Impact legger til grunn BNEF sitt estimat for 2024, mens vi mener at BNEF er alt for forsiktige (igjen) i sine estimater for 2025-2030 med kun 4-7% årlig vekst. Vi estimerer i stedet 10% årlig vekst i 2025-2030, hvilket likevel er betydelig lavere enn veksten vi har sett de siste fem årene innen solenergi. Våre estimater innebærer da at verden nesten når målet om 11,000 GW innen 2030.

Sol og vind utgjør i dag rundt 15% av elektrisitetsmiksen, opp fra bare 5% for ti år siden. Denne andelen kan øke til nesten 40% innen 2030 hvis våre estimater skulle slå til eller være for forsiktige. Skulle våre estimatbane bli virkelighet, så ligger verden godt an til å kunne få et elektrisitetsnett uten fossil energi før 2050 (se figur under)!

Dette viser at antagelser om et fossilfritt elektrisitetsnettet nå ikke lenger fremstår som en ren utopi, men faktisk er innenfor et utfallsrom som er blitt økende sannsynlig gitt siste års kraftige vekst av sol- og vindenergi.

En slik utbygging vil ikke bare kreve en formidabel vekst innen solenergi, men vil også kreve massiv oppgradering av elektrisitetsnettet. I tillegg så vil det kreves en utvikling i nye batteriløsninger, som sørger for elektrisitet også når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Her vil det bli mange interessant investeringsmuligheter i årene som kommer!

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Nyhet, Tema

Himmel og helvete i fornybarmarkedet 

14.02.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Nyhet, Tema

Himmel og helvete i fornybarmarkedet 

14.02.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.