Hopp til innhold
Nyhet

Hoppe av i svingen?

05.06.18

«Det kan koste deg dyrt å selge deg ut av aksjemarkedet for tidlig» – Martin Mølsæter som forvalter FIRST Generator og FIRST Globalt Fokus har skrevet følgende artikkel om hvordan aksjemarkedet har gått rundt toppen av markedet.

Hoppe av i svingen?

Historisk har man gått glipp av mye ved å hoppe av i svingen for tidlig i aksjemarkedet. Men man bør begynne å tilpasse aksjeporteføljen for når festen slutter og bakrusen starter.

Tidlig 2008 sa jeg opp jobben min som aksjeanalytiker i First Securities for å bli investor på heltid. Ledende økonomiske indikatorer pekte ned flere måneder på rad, aksjemarkedet fortsatte å stige og børsen var priset på pris/bok 2.6x. Jeg shortet den norske og svenske børsen med alle mine surt oppsparte bonuspenger etter flere år med klondykestemning på Oslo Børs. Det startet bra med 20% børsfall i januar 2008. Jeg var lykkelig. Dette var starten på en nedtur til under p/b 1.5x, tenkte jeg. Det viste seg å være riktig. Problemet var at oljeprisen tok en snartur opp fra usd 100/fat til usd 150/fat våren 2008. Det norske aksjemarkedet bykset opp nesten 30%, mens ledende globale økonomiske indikatorer fortsatte å skli nedover. Hele gevinsten min på shorting av markedet forsvant, og jeg lærte nok en lekse om ikke å være for skråsikker på noe som helst i aksjemarkedet.

Det norske aksjemarkedet er nå på nytt på vei opp i et leie hvor man skal begynne å bli litt forsiktig prisingsmessig. Som forvalter sitter jeg litt lenger frempå stolen og har redusert antall illikvide posisjoner, men fortsatt er jeg fullinvestert privat i aksjefondene jeg styrer.

Historisk har aksjemarkedet en tendens til å starte å falle cirka 6 måneder før en global resesjon. I tillegg pleier ledende økonomiske indikatorer å svekke seg betydelig flere måneder i forkant av at aksjemarkedet topper ut. Vi ser få signaler om en slik svekkelse enda. Derfor tror jeg verdensøkonomien vil holde seg relativt sterk frem til rundt 2020. I så fall vil aksjemarkedet toppe ut rundt midten av 2019. Forhåpentligvis betyr det, hvis historien gjentar seg, at vi har cirka 12 måneder med hyggelig børsoppgang fremfor oss. Basert på historiske observasjoner siste 30 år stiger børsen i gjennomsnitt 33% siste tolv måneder før det topper ut. Internasjonalt har markedene i gjennomsnitt steget cirka 20% siste 12 måneder før de topper ut. Det kan koste dyrt å hoppe av i svingen for tidlig, i alle fall i aksjemarkedet.

Hva slags aksjer skal man eie i siste fase av børsoppgangen? Historisk er det sykliske aksjer som går best siden de er minst sensitive til økt inflasjon og renteoppgang. Det som gjør flere sektorer innen sykliske bransjer ekstra spennende denne gangen er det faktum at flere undersektorer som for eksempel oljeservice, shipping og gjødsel har opplevd svært dårlig lønnsomhet over lang tid. Dette har medført lite investeringer i ny kapasitet de neste årene siden de ikke er lønnsomme og historisk lav verdivurdering av selskapene.

Som forvalter har jeg posisjonert meg for denne siste fasen i oppgangen med kraftig overvekt mot utbombede bransjer, spesielt innen energi. Det reflekteres i svært lave p/b multipler for porteføljen i forhold til markedet. I FIRST Generator er p/b 1.25x og FIRST Globalt Fokus har en p/b på bare 0.85x, sammenlignet med 2.33x for MSCI World Index. Historisk har investorer flokket seg til defensive sektorer når prisingen i aksjemarkedet begynner å bli høy, siden disse lavbetasektorene har en tendens til å falle mindre enn markedet. Men etter flere år med kunstig lave renter har disse sektorene blitt ekstremt høyt priset. Det er ikke sikkert at konsum og telekom med P/E 17-20x og p/b 3-6x skal falle mindre enn utbombede sykliske aksjer som prises langt under bokførte verdier i neste nedtur. Uansett tror jeg i alle fall oppsiden er størst for de utbombede sektorene de neste 12 måneder.