Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Hva er porteføljens EPS?

14.06.24

EPS, Earnings Per Share, eller inntjening per aksje er blant de absolutt mest brukte nøkkeltallene innen analyse av aksjer. Om du kjøper en aksje, så tenker jeg at å vite hvor mye selskapet tjener per aksje har relativt stor betydning.

På samme måte så er du sikkert litt interessert i hva EPS er i et fond, eller Inntjening Per Fondsandel (IPFA) som jeg kaller det, før du vurderer å kjøpe fondet. Meg bekjent, oppgir de fleste fond ikke dette nøkkeltallet. Du stoler kanskje bare blindt på forvalteren isteden når du vurderer/kjøper fond? Usikker på om det er en bra plan egentlig.

Hvorfor er EPS viktig? I grunn ikke så veldig vanskelig spørsmål, over tid så henger EPS og aksjekursen sammen. Jo mer et selskap tjener, jo høyere er kursen, helt naturlig sammenheng. En studie av Epoch Investment Partners viste at årlig avkastning S&P 500 ga mellom 1927 og 2017 var 9.9%, og 90% av dette kom fra inntjeningsvekst og utbytte.

Personlig liker jeg å se på historisk utvikling i EPS. Har den en voksende eller fallende trend, og hvor stabil er den? Noen liker også å se på hvordan analytikere estimerer at den skal utvikle seg framover. For meg så blir det for lite faktabasert, og det har jo blitt skrevet veldig mye om hvor vanskelig det er å spå (altså hvor mye analytikere bommer). Jeg kutta som analytiker sjøl ut å ha estimater i 2011 da jeg forsto hvor verdiløse estimatene mine viste seg å være. Nok om det. Poenget er at EPS er et viktig nøkkeltall når en vurderer investeringer, både aksjer og aksjefond (som består av aksjer)

Hvorfor oppgir de fleste fond ikke dette tallet? Det veit jeg ikke. Noen kanskje ikke vet hvordan de skal regne det ut, andre mer fokuserte på å fortelle en god historie. Kun mine teorier selvsagt.

La oss si du har en portefølje bestående av to aksjer som vekter 50% hver. Selskap A har en P/E på 20x, selskap B har en P/E på 10x. Hva er porteføljens P/E? Nei, den er ikke 15x.

Vi sier selskap A koster 100, da må de tjene 5 for at P/E blir 20x. Om selskap B koster det samme, må deres inntjening være 10 for at deres P/E er 20x. Så om du investerer 100 i hver, 200 til sammen, så vil du få 5 + 10 = 15 i inntjening, og P/E er 200/15 = 13.3x, ikke 15x som det er lett å gjette. Må bruke System 2 Thinking som Kahnemann skriver om i boka Thinking Fast and Slow.

Problemet, er at å aggregere en EPS i en portefølje av mange selskaper er vanskelig. Aksjekurser, vekter, valuta osv. er forskjellig. Derfor går jeg motsatt vei for å finne inntjening per fondsandel. Jeg vet fondets P/E basert på utregninga jeg nettopp viste og dagens vekter. Jeg veit også fondskursen som finnes på Nordnet og de stedene fondet kan handles. Så jeg veit P, og jeg veit P/E, så om jeg deler fondskursen på P/E, så voilà da har jeg IPFA.

Siden jeg som nevnt er fokusert på historikk, så er det viktig at jeg bruker fire kvartaler rullerende underliggende EPS for selskapene når deres P/E beregnes (som igjen ligger til grunn for fondets P/E). For å hente ut dette tallet så er det jo viktig å ha en modell som faktisk beregner dette kontinuering for alle selskaper, og det er jeg ikke sikker på at alle har.

Jeg henter ut dette tallet månedlig basert på fondets faktisk vekter og P/E, og det har jeg gjort tilbake i tid slik at jeg kan se historisk utvikling. Men før jeg viser det, så er det noen fallgruver det er viktig å være oppmerksom på.

Om jeg kjøper inn selskaper i porteføljen som er kjempebillige, kanskje P/E 3x eller noe, da vil jo IPFA stige masse fordi sånne selskaper bidrar med masse inntjening til fondet her og nå. Men om selskapet er så billig, så er det kanskje markedets reflasjon om at inntjeningen skal ned, og da vil P/E etter hvert gå opp. Tilsvarende, om jeg kjøper er dyrt selskap, så vil dette bidra med lite inntjening i dag, men trolig mer framover. Derfor en er IPFA graf viktig å se på lang sikt, for å minimere viktigheten av disse effektene.

Hva så med utbytte? Når et selskap betaler utbytte, så faller i teorien aksjen tilsvarende utbyttebetalingen. Da får den også lavere P/E (dog ikke helt en-til-en da selskapet etter utbyttebetaling for lavere netto renteinntekter). Og lavere P/E betyr høyere E for fondet. Fondskursen faller jo ikke på utbytte, siden jeg får cash i fondet i bytte mot lavere kurs, og den cashen reinvesterer jeg. Det jeg prøver å si, er at utbytte er reflektert i IPFA, det kommer ikke i tillegg.

Helt avslutningsvis vil jeg vise hvordan IPFA har utvikla seg i fondet First Veritas som jeg forvalter, sammenligna med fondskursen. Og ingen chart-crime her, begge akser begynner på 0.

Kurvene følger hverandre tett over tid. For øyeblikket har årlig vekst i IPFA vært 20.5%, mens årlig avkastning i fondet har vært 21.0% Kurvene kan selvsagt avvike på kort sikt, typisk i perioder der markedet er euforisk, depressivt eller der det har skjedd større endringer i fondet. Uansett som nevnt typisk kortsiktige effekter.

Kanskje det til og med vanker en Nobel-pris her?

Skrevet at Thomas Nielsen for E24, juni 2024.

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Nyhet, Tema

Hva er porteføljens EPS?

14.06.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Nyhet, Tema

Hva er porteføljens EPS?

14.06.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.