Hopp til innhold
Nyhet

Hvordan investere ved høy inflasjon?

09.12.21

Jeg aner ikke hva inflasjonen blir fremover, men mange mener det kan bli veldig høy prisvekst. Hvordan investere da?

1. Selskaper med prisingsmakt: For å forsvare seg mot høyere kostnader, er det ofte nødvendig å sette opp sine egne priser, og da helst uten at etterspørselen forsvinner. Typisk er dette selskaper med bevist høy kvalitet. Det kan være Novo Nordisk sin insulin, Kone sin heiser, brusen til Coca Cola, programvaren til Microsoft eller kanskje kompetansen AF Gruppen har til å bygge bruer eller tuneller. Noen sa en gang at det dyreste du kunne ha var en billig håndverker.

2. Selskaper med høye marginer: Enkel matematikk. Om salgsinntektene er 100 og driftsmarginen 10%, så er kostnadene (varekost, lønn osv.) 90. Med 10% inflasjon blir kostnadene 99 og resultatet vil falle 90% til 1. Ikke bra. Med samme regnestykke og 30% driftsmargin i utgangspunktet, vil 10% kostnadsinflasjon «kun» gi et 23% fall i resultatet. Ikke fullt så ille.

3. Selskaper med luftige balanse: Klinger egentlig ikke så bra, men poenget er at investeringer i vedlikehold også blir dyrere når inflasjonen er høy. Derfor er det bra med mye eiendeler som ikke krever reinvesteringer. Det kan være immaterielle eiendeler i balansen sånn som goodwill, merkevarer, patenter, kunderelasjoner osv., men det kan også være immaterielle eiendeler som ikke er i balansen, f.eks kompetanse, ledende produkter, organisasjonskultur eller andre evner til å skape verdier. Derfor liker jeg høy Pris/Bok, noe som kjennetegner selskaper med konkurransefordeler det er vanskelig å kopiere. Kapital-tunge selskaper med store kontinuerlige behov reinvesteringer er typisk ikke bra ved høy inflasjon

4. Selskaper med høy kapitalavkastning: Ikke alltid, men høyere inflasjon henger noen ganger sammen med høyere renter. Om kapitalkostnaden stiger, er det dumt å ha en lav kapitalavkastning. Å låne til 5% for å investere til 4% er opplagt dårlig business. Om kapitalavkastningen er høy i utgangspunktet, betyr ikke høyere renter så mye.

5. Selskaper med lav verdsettelse: Selv om jeg liker selskaper med høy Pris/Bok, så liker jeg samtidig å betale så lite som mulig for kontantstrømmen deres. Og som i pkt. 4. dersom økt inflasjon henger sammen med høyere renter og dermed avkastningskrav, så er det jo bra å få tak i kontantstrømmen så kjapt som mulig fordi jo lenger en må vente, jo mindre verdt blir den.

Skrevet av Thomas Nielsen for Finansavisen desember 2021.

Les mer om FIRST Veritas her