Hopp til innhold
Nyhet

Hvorfor vekst er viktig

02.12.20

Salgsvekst er en utrolig viktig driver for langsiktig avkastning, trolig den viktigste av alle. Tabellen under viser selskapene i S&P som har hatt best avkastning siste 15 år og salgsveksten de har hatt i perioden.

Skal ikke kommentere på enkeltselskaper, men tror det er en grei konklusjon er at et fellestrekk er at det er en sterk sammenheng mellom avkastning og salgsvekst.

For å komme til bunns i hvofor dette er så viktig, skal jeg dekomponere hvor avkastning kommer fra.

  1. Inntjeningsvekst
  2. Utbytte
  3. Reprising

Skal skrive mer om utbytte i en artikkel senere, men for nå la oss bare anta at dette er en liten del av totalen. Reprising, dvs. endring i multippelen (P/E, EV/EBIT etc.), altså verdsettelsen til selskaper, vil variere avhengig av markedets humør. Men den kan ikke stige uendelig mye på sikt (selv en kan begynne å lure noen ganger). Jeg leste et sted en gang (fant artikkelen her https://bit.ly/2VcdJa7) at S&P hadde hatt 9.6% årlig avkastning siste 100 år, og av dette skyldtes 0.1% reprising. Så da er det inntjeningsvekst igjen. Litt enkelt sagt er dette et resultat av salgsvekst og marginendring. God kostnadskontroll er et konkurransefortrinn, og å kutte kostnader kan bidra til inntjeningsvekst. Men marginen kan ikke stige uendelig mye, den kan aldri bli over 100%, og i de fleste tilfeller stoppe lenge før dette. Dermed står vi igjen med salgsvekst som den viktigste langsiktige driveren for avkastning, fordi salgsvekst ikke har noen begrensning. Den kan vokse uendellig langt. Og her kommer den mye om

1% årlig vekst vil altså kun øke 100 med 16 til 116 i perioden. 5% vil øke 100 med 108 til 208 mens 10% vil gi 318 i økning til 418. Med andre ord er 10% godt over dobbelt så bra som 5% (318 ift 108 er nesten 3x) Med 20% vekst vil 100 vokse med hele 1441 til 1541. En annen viktig obersvasjon er at jo lengre tid, jo større blir forskjellen. Sagt på en annen måte, i selskaper med god vekst jobber tiden på din side. I FIRST Veritas har selskapene vokst salget med et årlig snitt på 19.5% siden 2006

Selv om vekst er veldig viktig, er det viktig å passe på andre ting også:

  1. Veksten må ikke være utvannende. Vekst som bidrar til lavere marginer og avkastning på kapitalen er ikke nødvendigvis ønskelig. Eksempelvis slik supply-rederiene gjorde en del år
  2. Veksten må være lønnsom. Det er ikke vanskelig å vokse innvannende, det er bare å investere nok (f.eks gjennom oppkjøp). Kapital-lett vekst er dermed å foretrekke

I modellen FIRST Veritas følger er vekst viktig, men samtidig må summen av score på tvers av alle parametere være god. Høy vekst er ikke nok alene, kapitalavkastning, cash-conversion og marginstabilitet måler også kvaliteten gjennom regnskapstall tilbake til 2006. I tillegg måles risiko gjennom belåning, verdsettelse og syklisk fase (et motsyklisk element ment for å begrense investeringer i selskaper med super-profitt). Oppdaterte porteføljedata under:

Skrevet av Thomas Nielsen (forvalter FIRST Veritas og FIRST Nordic Real Estate).