Hopp til innhold
Nyhet

INFORMASJON OM NY STANDARD KUNDEAVTALE

19.06.23

Dette betyr den nye finansavtaleloven for deg. Fra 1. januar 2023 trådte den nye finansavtaleloven i kraft i Norge. Denne loven regulerer ulike tjenester innen finanssektoren og har flere fordeler for deg som kunde. Fra 1. juli 2023 vil loven også gjelde for handel med verdipapirfond, og vi er derfor forpliktet til å inngå en kundeavtale med alle våre kunder, både nye og eksisterende.

Hva innebærer dette for deg?

  • Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til verdipapirfondene du har kjøpt hos oss. Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller de tjenestene vi tilbyr.
  • Avtalene er like for alle som kjøper fond hos oss.
  • Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde.
  • Vi oppfordrer deg til å lese igjennom vedlagte kundeavtale inkl. de alminnelige forretningsvilkårene

Den nye kundeavtalen og alminnelige forretningsvilkårene trer i kraft fra 1. juli 2023. Dersom du ikke avslutter ditt kundeforhold hos oss før denne dato, legger vi til grunn at du godtar at kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene vil gjelde for kundeforholdet fremover. Som ledd i den periodiske oppdateringen av dine kundeopplysninger, så vil du også bli forelagt den nye avtalen og bedt om å signere denne. Alle nye kunder må signere avtalen før det kan foretas handel i våre fond.

Her er noen viktige punkter i avtalen for deg som er fondskunde:

Ufravikelighet

Den nye loven er innført for å beskytte deg som forbruker, og den gjelder alltid i forholdet mellom oss.

Kommunikasjon

Vi foretrekker å kommunisere elektronisk ved bruk av e-post og SMS. Hvis du ikke ønsker digital kommunikasjon, kan du be om å bli unntatt fra dette.

Oppsigelse/heving

Vi kan si opp avtalen med deg av saklige grunner. Eksempler på slike grunner er beskrevet i kundeavtalen med vilkår.

Avvikling

I henhold til finansavtaleloven har vi rett til å avslutte kundeforholdet eller sperre tjenesten hvis det er nødvendig for at vi skal oppfylle våre plikter i henhold til lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter eller domstoler.

Endringer i avtalen

Du kan akseptere endringer i kundeavtalen og forretningsvilkårene ved å ikke gjøre noe aktivt.

Husk at kundeavtalen er en forutsetning for å være kunde hos FIRST Fondene og alle andre norske forvaltningsselskaper.

Ny kundeavtale