Hopp til innhold
Nyhet

Investorbrev FIRST Generator og FIRST Global Focus

21.01.22

Kjære andelshavere,

2021 ble et veldig spesielt år. Mine vurderinger ved starten av 2021 om at råvarepriser, inkludert oljepris, og kontinentaleuropeisk bank burde stige slo til. Særlig bankene nede i Europa steg mye. Men verdiaksjer som gruppe gjorde det ikke spesielt bra. Årsaken til at verdiaksjer ikke gjorde det bedre henger nok sammen med at de har gjort det så ekstremt dårlig i mange år nå, slik at det skal en lengre periode med forbedret lønnsomhet til før investorer begynner å tro på dem igjen.

Ut ifra at rammevilkårene lå til rette burde begge fondene mine ha gjort det bra i 2021. FIRST Global Focus steg 35%, noe som var 12% bedre enn verdensindeksen. Fondet har også hatt lavere systematisk risiko enn verdensindeksen med en beta på ca. 0.8. Men FIRST Generator steg kun 9%, noe som var 12% dårligere enn Oslo Børs. Det var svært skuffende. Heldigvis er mesteparten av underavkastningen allerede tatt igjen de første ukene i januar 2022, men fondet burde uansett ha gjort det mye bedre enn indeks.

FIRST Global Focus tjente på å ha råvareaksjer med eksponering mot stål og kobber og amerikansk gjødsel (SSABBolidenCF Industries), mens FIRST Generator hoppet av Norsk Hydro oppgangen for tidlig og byttet til Elkem og Norske Skog som hadde hengt etter. Kinafrykt mot slutten av året bidro til svak kursutvikling for Elkem selv om inntjeningsestimatene har blitt kraftig oppjustert. I Norske Skog burde de fleste være klar over at den en sensyklisk. Det er først helt mot slutten av 2021 og nå i starten av 2022 at faktiske avispapirpriser stiger i Europa. Aksjekursen er opp over 20% siden nyttår på det, men markedet ville altså vente til de så de faktiske prisøkningene før reprisingen kom. Heldigvis har begge fond fortsatt å sitte med Norske Skog.

Innenfor olje og gass så Equinor og Aker BP stivt priset ut ved begynnelsen av året. Jeg valgte derfor i mine fond BW Offshore og BW Energy i stedet som ikke hadde hengt med oppgangen i oljeprisen i 2020. Det viste seg å være feil. Equinor har tjent godt på eksplosive gasspriser i Europa, noe som jeg ikke så i min krystallkule for 2021. BW aksjene bidro til 6 prosentpoeng negativ avkastning, mens fraværet av Aker BP og Equinor bidro til ytterligere 6 prosentpoeng negativ relativ avkastning mot indeks.

Både BW Energy og BW Offshore ble påvirket av Covid, noe som bidro til høyere kostnader og lavere produksjon enn antatt. Likevel er dette kun midlertidige effekter som går over om kort tid. I tillegg har markedet vært svært skeptisk til at BW Offshore har tatt på seg et stort nybyggsprosjekt med forventet 15% avkastning på en 15 år lang gassproduksjonskontrakt. Markedet ville heller ha utbytter. Jeg tror synet på denne kontrakten er i ferd med å endre seg nå som gass er litt mer i vinden igjen blant investorer. De første ukene i 2022 har flere begynt å se nærmere på disse aksjene igjen, og aksjekursene er opp 10-15%, mens børsen er litt i minus fra nyttår. FIRST Global Focus har naturligvis hatt mindre eksponering mot disse to norske aksjene og heller hatt Shell som gjorde det bra i 2021. Aksjen er fortsatt svært billig på P/E 7x på altfor lave olje og gassprisestimater.

Polysilisiumsprodusenten Daqo som produserer til svært lav kost i Kina har også gjort det svært dårlig de siste månedene i 2021 på økt frykt for aksjer som har noe med Kina å gjøre. Dette er en fullstendig misforstått aksje. Børsverdi på 3 mrd dollar, hvorav 1.4 mrd i netto cash og P/E på ca. 3x. Goldman Sachs kom nettopp ut med en omfattende rapport for hele solindustrien i Kina hvor de har et kursmål som ligger 240% over dagens børskurs. Det er fortsatt en del lavere enn børsverdien til det børsnoterte datterselskapet til Daqo i Kina. Dette er en av mine absolutt største favorittaksjer for begge fond i 2022.

FIRST Global Focus hadde også en del eksponering i Nokia og Ericsson gjennom året, samt Micron og Western Digital. Alle fire kvalifiserer som såkalte verdiaksjer (lavt priset) innenfor telecomservice og teknologisegmentet.

Oppsummert så gikk FIRST Generator på en skivebom på oljeeksponeringen sin i 2021. Innenfor råvarer så har kinafrykt holdt igjen Elkem og Daqo, samt at investorene ville vente på faktisk avispapirprisoppgang før de begynte å kjøpe Norske Skog. Utsiktene så langt i januar 2022 indikerer i alle fall at det har vært riktig å fortsette å sitte på disse aksjene over nyttår. Aksjene er opp 10-20% mens Oslo Børs er litt i minus. FIRST Global Focus har tjent på å ha flere aksjer å velge mellom innenfor de mest spennende sektorene i 2021. Hittil i januar 2022 har heldigvis FIRST Generator har gjort det 7% bedre enn Oslo Børs og FIRST Global Focus har gjort det ca. 10% bedre enn verdensindeksen hvor det naturligvis er mindre vekt av råvareeksponerte sektorer.

Utsiktene for 2022 ser ganske lik ut som hva jeg sa for et år siden. Det som var spennende i fjor var at økte råvarepriser og rater ikke ga en kraftig økning i nye ordre og ny kapasitet. Det betyr at prisene må enda mer opp og at selskapene krever høyere avkastning på nye prosjekter enn tidligere, blant annet pga. økt fokus på ESG. Det er ikke priset inn i råvareaksjene. Derfor vil fondene mine være sterkt overvekt denne sektoren fremover. I tillegg prises kontinentaleuropeisk bank fortsatt godt under pris/bok 1.0 med P/E under 10x på forventninger om svært lav rente. Hvis renten stiger 1 prosentpoeng stiger inntjeningsestimatene til de bankene fondene har eksponering mot med mellom 40-60% over tre år. Bilindustrien ser også attraktiv ut. Ledelsen i Volkswagen har akkurat vært på road show i USA og fortalt at de nå har høyere markedsandel på elbiler i Europa og USA enn det de har innenfor bensin- og dieselbiler. I tillegg har lønnsomheten for elbiler nå kommet opp på samme nivå som bensin/diesel. Aksjen handles til en P/E på 5-6x. Litt billigere enn Tesla for å si det sånn. Undertegnede eier elbiler fra begge disse selskapene. Tesla er et hakk foran, men det forsvarer ikke den ekstreme forskjellen i aksjepriser.

Jeg har hatt som filosofi å kjøpe billige aksjer som skal reprises. Ikke kjøpe dyre aksjer som skal bli enda dyrere. Etter finanskrisen har ikke det vært en vinnerstrategi. Ett prosentpoeng fall i realrenten uten å endre noen vekstforutsetninger (sentralbankene presset ned renten ved å støttekjøpe obligasjoner) gjør at en aksje som handles til P/E 30 øker sin P/E til 43, dvs. en 43% oppgang i aksjekursen. En verdiaksje som handles til P/E 10 vil i samme tilfelle kun øke sin P/E til 11x, dvs. 10% opp. Det store fallet i lange realrenter i forrige tiår gjorde det derfor svært vanskelig for verdiorienterte forvaltere å slå markedet. Det ser nå ut som om lange realrenter har snudd fra å være sterkt i minus til å gå mot null eller et positivt tall. Det skulle bare mangle. Negativ realrente over lang tid fører til massiv feilallokering av kapital. Hvis realrentene fortsetter å stige, slik jeg antar må skje i alle fall over de neste årene så burde det gi medvind for verdiorienterte forvaltere som meg selv.

Les mer om FIRST Generator her

Les mer om FIRST Global Focus her