Hopp til innhold
Nyhet

Kjøp verdiaksjer på Kinaeffekt

07.05.19

Pilene peker oppover igjen for kinesisk økonomi. Normalt sett sprer det seg til resten av regionen og Europa via Tyskland i løpet av 2-3 måneder. Verdiaksjer kan se frem til noen spennende måneder. Volkswagen, Elkem og Genel kan bli blant vinnerne.

Innenfor den store globale oppgangskonjunkturen vi har hatt etter finanskrisen har det vært mange små minikonjunkturer. Siden tidlig 2018 har Kina vært i kraftig avmatningsfase som har spredd seg til store deler av verden. Særlig verdiaksjer, dvs aksjer som prises lavt på pris/bok eller på normalisert P/E, har gjort det dårlig i denne perioden.

Etter kinesisk nyttår i februar har vi sett en rekke økonomiske indikatorer som peker opp igjen i Kina. Det har begynt å spre seg til nærområdene, og Europa med Tyskland i spissen pleier å følge etter med 2-3 måneders forsinkelse, slik tilfellet var i begynnelsen av 2016 da kineserne startet å stimulere økonomien etter mange kvartaler med svak økonomisk vekst. Hvis vi nå i tillegg får en handelsavtale på plass mellom USA og Kina i nær fremtid kan det bli fornyet interesse for såkalte verdiaksjer, som har gjort det svært dårlig over en lengre periode. Selv om det ser ut som aksjemarkedet har langt på vei priset inn en handelsavtale mellom USA og Kina tror jeg markedet undervurderer hvor stor effekt en slik avtale kan ha på sentimentet i den globale industrien. Lagre i verdikjeden har blitt holdt ekstraordinært lave og investeringsbeslutninger har blitt satt på hold, fordi selv om man tror det blir en avtale må man se detaljene før nye investeringsbeslutninger tas. Hvis jeg får rett i det vil spesielt verdiaksjer, som det fins mange av innen sykliske industrier blant annet, få et oppsving. Verdiaksjer har ligget etter i børsoppgangen vi har sett hittil i år.

Jeg har oppsummert noen av verdicasene jeg har i FIRST Globalt Fokus. Fondet har en åpenbar overvekt verdiaksjer da pris/bok er kun 0.86x for porteføljen mot verdensindeksens 2.33x. P/E er rundt 10x i porteføljen mot verdensindeksens 18x.

Volkswagen rapporterte nettopp 1.kvartalstall som overrasket positivt. Og det i en periode hvor det har vært ekstrem motvind for bilsektoren. Med P/E 5x for 2019 og 2020 basert på en lønnsomhet på totalkapitalen på kun 5% er det mye å gå på hvis sektoren igjen får litt medvind.

Elkem ser fortsatt spennende ut. Basert på dagens oppnådde priser for selskapets produkter, som ikke gir noen superlønnsomhet, og ved å bake inn en liten andel av forbedringsprogrammet deres som de skal gjennomføre i løpet av 2019 får jeg en inntjening på 4-4.5 kroner per aksje. Det gir en P/E på kun 7-8x. Den burde handle på P/E 9-10x. Selskapet er i ferd med å gå over mot mer spesialiserte produkter, noe som gir potensial til ytterligere økt multippel. Elkem skal inn i indeks om en måned, og indeksfond og indeksnære fond må kjøpe aksjer for over 1 milliard kroner for å tilpasse seg. Aksjen er i tillegg ikke kommet ordentlig på radaren til internasjonale investorer enda på grunn av selskapets korte historikk på børsen.

Genel er en uslepen oljejuvelen i mine øyne som opererer sammen med DNO i Kurdistan. Selskapet handles til en multippel på 3x fri kontantstrøm for i år og 2x neste år. NAV ligger på 80-100% over børskurs gitt dagens oljepriser. Selskapet har en stor netto kontantbeholdning og har nettopp begynt å betale utbytte. Kurdiske myndigheter er nå i forhandlinger med Genel om å starte opp tidligfase oljeproduksjon på Bina Bawi feltet for å utbygge et massivt gassfelt stegvis, slik at eksisterende produksjon kan finansiere mye av utbyggingen. Dette er ikke bakt inn i aksjekursen i det hele tatt.

Skrevet av Martin Mølsæter for Finansavisen mai 2019