Kjøp / Salg

Eksisterende kunder

Eksisterende kunder kan logge seg på med Bank ID og handle inne på sine porteføljesider, klikk her, eller bruke blanketter, se lenger ned for blankettene.

Nye kunder

Vi jobber med å få på plass en elektronisk løsning for registrering av nye kunder. Frem til dette er på plass ber vi om at nye kunder tegner med blanketter på følgende måte:

  1. Fyll inn tegningsblanketten elektronisk, se lenger ned for blanketten, og skriv den ut. (Du kan bruke Acrobat Reader DC for å fylle inn blankettene elektronisk, link til nedlastning her. Du kan også bruke et annet program som leser PDF-filer).
  2. Ny kunde - husk legitimasjon. Bruk gjerne skjema i tegningsblanketten til dette, og husk å få legitimasjonen bekreftet.
  3. Les dokumentene. Gjør deg kjent med informasjonen som hører til fondet eller de fondene du kjøper.
  4. Signer og send uforandret. Signer blanketten og send den som vedlegg i en e-post til ordre@firstfondene.no eller faks 22 01 55 01.


Kursfastsettelse: Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 09.00, vil man i FIRST Generator, FIRST Globalt Fokus, FIRST Aksjer Norge, FIRST Høyrente, og FIRST Rente få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. I de andre fondene gjelder mottak av tegningsblankett før kl 09.00, gi kurs dagen etter. Tegning forutsetter at kundeforholdet er etablert i FIRST Fondene på forhånd.

Blanketter for eksisterende kunder

Blanketter for nye kunder