Hopp til innhold

Kostnader

Under finner du våre fond med tilhørende priser og betingelser

Fondets navnType fondMinstetegning (Nok)Tegnings-Provisjon (I %)Innløsnings-Provisjon (I %)Flytte-Provisjon (I %)Årlig forvaltnings-honorar (I %)Suksess-ProvisjonSving-PrisingKurs-Fastsettelse cut-off**
First Generator SAksjefond100.0000,000,000,001,50Ja1Ja12:00
First Generator AAksjefond100.0000,000,000,001,50Ja1Ja12:00

*Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør maksimalt 0,3% pro anno.

Svingprising:

FIRST Generator, FIRST Global Focus, FIRST Opportunities, FIRST Norway, FIRST Veritas, FIRST Nordic Real Estate, FIRST Impact, FIRST AllWeather, FIRST High Yield, og FIRST Yield praktiserer prinsippet om delvis svingprising. Klikk her for en nærmere beskrivelse av svingprising.

Aksjesparekonto:

Det påløper ingen kostnader for kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Se tabellen over for kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene.

Angrerett:

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond1.

**Kursfastsettelse1:

Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 12:00 (kl. 08:30 for FIRST Liquidity), vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv.

Ansvarsbegrensning:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra FIRST Fondene AS. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angre perioden.

  1. 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 2,50%.
  2. 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.
  3. 20% over hurdle; MSCI All Country World Daily Total return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.
  4. 20% over hurdle; OSESX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,65% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmerke.
  5. 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.
  6. 20% over hurdle; VINX Benchmark Cap Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.
  7. 20% over hurdle; VINX Real Estate Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.
  8. 20% over hurdle; MSCI World AC, Net Total Return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmerke.
  9. 10% over hurdle; 20% SOL1X (0.25 year Government), 20% NORM123D3, 10% NOHYNH, 15% OSEFX, og 35% MSCI All Country Index Total Return Net I NOK. Samlet årlig forvaltningshonorer: for andelsklasse A: minimum 1,65% og maksimalt 5,00%, for andelsklasse I: minimum 1,40% og maksimalt 4,75%, og for andelsklasse J: minimum 1,00% og maksimalt 4,35%. Høyvannsmerke.

Få markeds­oppdateringer direkte i innboksen

Book et møte med en av våre ansatte