Hopp til innhold
Nyhet

Langsiktig avkastningsutsikter er nå gode

13.03.20
 • Oslo Børs er nå priset på nivåer som historisk alltid har gitt positiv avkastning neste 3 år
  • Pris/Bok er nå 1.42 (snitt 1.77)
  • Gjennomsnittlig avkastning neste 3 år fra dette nivået er 77 % (21 % annualisert)
 • Aksjeandelen i FIRST Allokering har vært lav – vi har nå startet å øke aksjevekten gradvis igjen
 • Det hersker stor usikkerhet i markedene – som det alltid gjør i denne type situasjoner (det er derfor markedene faller)
 • Utbredelsen av viruset vil fortsatt øke i Vesten og gi store negative økonomiske effekter i 1. halvår (dette er reflektert i markedskursene)
 • Det er allerede gjennomført, og vil bli annonsert nye, store økonomiske stimulanseprogram
 • Virus-utbruddet vil komme under kontroll (Kina og Sør Korea er der allerede)
 • Markedene vil på et tidspunkt fokusere på økonomisk rekyl som vil følge av at virus-situasjonen kommer under kontroll (normalisering) og positive effekter av ekstraordinære stimulansetiltak

Erik Haugland, FIRST Fondene