Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Lanseringen av bærekraftfondet FIRST Impact

12.01.21

Tegningsperiode med rabatt fra 13. januar – 29. januar 2021 (tom. kl. 12:00).

Hvorfor investere i et bærekraftsfond?

 • Verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til klimaendringer og en økende befolkning som trenger nye løsninger for helse, utdanning og ernæring. Bærekraft er mye mer enn miljø og ESG.
 • Det skal investeres utrolig mye for å nå FNs 17 bærekraftsmål fremover. Mange investorer vil reallokere midler til dette. Vi står nå i starten av en langsiktig utvikling.
 • Bærekraftsinvesteringer er nå i større grad lønnsomme og dette vil akselerere veksten og tiltrekke seg stadig flere investorer.
 • Vi mener at selskaper som har løsninger på noen av FNs bærekraftmål vil oppleve sterkest vekst og lønnsomhet i årene som kommer. Disse selskapene vil også ha forretningsmodeller som er mindre eksponert for negative sjokk knyttet til omstillingen til en mer bærekraftig verden.
 • Fondet har identifisert disse 5 temaene som de mest attraktive:
  (1) Teknologi
  (2) Energi og ressurser
  (3) Bærekraftige byer og transportløsninger
  (4) Helse og utdanning
  (5) Mat og landbruk
 • Equinor har ca. samme ESG-score* som Tesla. FIRST Impact skiller seg fra ESG-tilnærmingen ved at vi først og fremst fokuserer på løsningsselskapenes «impact» på samfunnet og i hvilken grad selskapene i porteføljen bidrar til å løse noen av de mange utfordringene verden står overfor i dag.

Bidra til å gjøre verden til et bedre sted. «FIRST Impact ser ingen avveining mellom verdi og verdier – snarere tvert imot!»

*FNs 17 bærekraftsmål danner grunnlaget for fondets investeringsunivers.

Rabatt:

 • Tegningsperiode for rabatt: 13. januar, tom kl. 12:00, 29. januar 2021.
 • På beløp over kr. 1 mill. tilbyr vi 50% rabatt på årlig fast forvaltningskostnad de første 12 mnd. (gjelder ikke ved fondsbytte).
 • Det er ingen bindingstid, men rabatten avregnes ut fra beholdningen pr.13. januar 2022, og forutsetter at det tegnes direkte hos FIRST Fondene.
 • Kostnader (før rabatt): Løpende forvaltningsgodtgjørelse er fastsatt til 1,25%, men summen av forvaltnings- og (variabel) resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 1,25% og maksimalt 5,00% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. Total forvaltningsgodtgjørelse avhenger således av fondets mer/mindre- avkastning i forhold til referanseindeksen (MSCI World AC).
 • Du finner mer informasjon om FIRST Impact på vår hjemmeside: FIRST Impact

For tegningsblankett for eksisterende kunder, klikk her

For tegningsblankett for nye foretakskunder, klikk her

For tegningsblankett for nye privatkunder, klikk her