Hopp til innhold
Nyhet

Makroøkonomisk støtte til markedene

06.03.17

Sterke globale makroøkonomiske vekstsignaler fortsetter å understøtte markedene. Politisk usikkerhet – i form av Trumps mulige Twitter meldinger eller populistisk fremmarsj i Europa – har ikke gitt påtagelig negative effekter i markedene. Ser markedet for lett på risikofaktorene som eksisterer?

Makroøkonomi

Vi har over flere måneder meldt om sterke vekstsignaler fra verdensøkonomien. Dette er gjennomgangstonen også etter tall offentliggjort gjennom februar. Indeksene under viser at økonomiske nyheter fremdeles i stadig økende grad er sterkere enn hva markedsaktører har forutsett (figuren viser summen av de største økonomiene). Den globale økonomiske veksten er nå sterkere enn den langsiktige normale veksten, noe som også er positivt for den generelle inntjeningsutviklingen blant selskapene.

Vi har i lang tid hatt fokus spesielt på amerikansk økonomi da den er lengst frem i konjunktursyklusen, og dermed nærmest en mulig resesjon av de vestlige økonomiene. De sterke signalene som allerede har vist seg i amerikansk økonomi samt de vekststimulerende tiltak Trump ønsker å innføre gjør disse vurderingene enda viktigere. Det er imidlertid usikkerhet både med hensyn til hva han vil få gjennom i kongressen samt hvilke effekter det vil gi i økonomien. Den viktigste indikatoren for å vurdere tilstanden i økonomien er arbeidsmarkedet. Sist måned ga noe mer positive signaler, ved at lønnsveksten var noe lavere enn antatt og flere meldte seg som arbeidssøkende. Begge disse tallene indikerer at man er noe lenger fra «full sysselsetting» enn tidligere antatt.

Kinesisk økonomi er det andre fokusområdet når det gjelder den globale økonomiske syklusen. Tallene herfra er også positive i den forstand at det har vært en tiltagende vekst gjennom siste del av fjoråret og inn i 2017. Det er ingen tegn til avmatning, og enda mindre noe som tyder på et brått og dypt fall i kinesisk økonomi.

I Europa fortsetter de positive økonomiske signalene også i februar. Oppgangen er bredt basert, og enkelte målinger tyder på vekstrater på nærmere 3 %. Dette vil neppe skje men veksten i 2017 kan fort bli en del sterkere enn forventet i dag. I Norge er det fortsatt slik at økonomiske nyheter peker i retning av at norsk økonomi er forbi bunnpunktet.

(Rente)politikk

Selv om vi legger hovedvekt på de langsiktige vurderinger av fundamentale forhold, er det selvfølgelig andre forhold som påvirker markedet på kort sikt. Mange har advart mot markedets vilje til å prise inn de positive effektene av Trumps politikkforslag (skatteletter og infrastrukturtiltak), og samtidig ignorans i forhold til negative effekter fra mulig proteksjonistiske tiltak. Samtidig er det mange som advarer mot den politiske risikoen i Europa. Ulike populistiske EU-fiendtlige partier har vært på fremmarsj lenge. Frankrike står øverst på fryktlisten, hvor National Front med sitt anti-EU budskap kan vinne første valgomgang. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at Marine Le Pen vinner 2. valgomgang som trolig blir mot den uavhengig kandidaten Macron. Den risikoen er mye omtalt og det er også klare tegn til at det (delvis) er priset inn i markedet, f.eks ved å se på differansen mellom franske og tyske renter (under). Denne har økt vesentlig fra i fjor sommer.

Mye tyder på at rentebunnen i verden er bak oss. Særlig i USA har lange renter steget siden bunnen i fjor sommer. Det er også ventet at sentralbanken i USA fortsetter å øke sin rente gjennom dette året og neste.

Selv om aksjemarkedene ofte er nervøse når sentralbankene begynner å øke rentene, er dette ofte et midlertidig fenomen. Lange renter er nå rundt 2,5 % i USA og de kan stige mye fra disse nivåene før dette utgjør et problem for aksjemarkedene.

Strategi

I begynnelsen av februar reduserte vi overvekt-posisjonen i det norske aksjemarkedet noe. Gjennom februar hadde vi allikevel en viss overvekt mot aksjer – både i Norge og internasjonalt. Norske aksjer har den siste måneden utviklet seg svakere enn internasjonale aksjer. Vi velger ikke å gjøre noen endringer i aksjevekten, hverken i Norge eller internasjonalt. God utvikling i makroøkonomi og inntjening er positive faktorer. En relativt moden konjunkturfase i USA samt at verdsettelse ikke er klart på den attraktive siden internasjonalt taler på den annen side for en viss forsiktighet.

Når det gjelder kreditt, er det verdt å observere at internasjonale kredittpremier i high yield er lavere enn normalt (se nederste figur). I Norge og Norden derimot er premiene fremdeles på et mer attraktivt nivå og vi anbefaler fortsatt en overvekt mot dette segmentet.