Hopp til innhold
Månedsrapport

Månedsrapport TEST

02.01.24

Fondets investeringsstrategi Fondet er en fokusert portefølje av de 12 –16 aksjene som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond. Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike verdipapirfondlovens bestemmelse om at ingen enkelt posisjoner kan utgjøre mer enn 10 % av porteføljen.

Porteføljekommentar Juni

Fondet steg 9,8 % i mai, mens referanseindeksen steg 5,2 %. Hittil i år er fondet opp 19,0 % noe som er 6,9 % bedre enn indeks. Crayon, Panoro og Nykode bidro mest positivt, mens Golden Ocean bidro mest på den negative siden.

Fondet har en overvekt av verdiaksjer, men generelt gjorde denne type aksjer det ikke spesielt bra i mai. Likevel har mange av selskapene i porteføljen gjort det bra denne måneden. Fondet har tatt gevinst i Frontline og Boliden og heller tatt en ny posisjon i Yara.

På pris/bok på lave ca. 1x har aksjen historisk gitt en avkastning på ca. 26% det neste året. Selskapet har også justert opp sin CAN gjødselspris i Europa mer enn ventet de siste ukene. Lav oljepris, noe som reduserer sannsynligheten for økt OPEC produksjon og sterk kursutvikling trigget salget av Frontline. Vi er blitt gradvis mer positiv til gassprisene i Europa.

Kombinert med en svak oljepris som vi antar snart vil komme opp igjen har det gjort at vi har inkludert Vår Energi igjen i porteføljen. Yara vil også tjene på høy europeisk gasspris.

Tørrbulkaksjene har vært litt svake pga. lavere rater i mai. Nå ser det ut til å stramme seg til igjen. Vi tror også at markedet snart vil fokusere mer på markedsbalansen for tørrbulk i 2025. Da begynner et gigantisk jernmalmprosjekt i Vest Afrika å bli ferdigstilt. Når det blir helt oppe og går i 2028 vil det generere etterspørsel etter ca. 170 ekstra cape size skip. Dagens ordrebok er på kun 117, og det tar ca. 3 år hvis du skal bestille et nytt skip i dag til det er på vannet.

Selv om fondet har gjort det svært bra de siste månedene er oppsidepotensialet i porteføljen fortsatt betydelig. Pris/bok er på lave 1.1 og P/E er 7.0.

Absolutt avkastning (etter kostader)

janfebmaraprmaijunijuliaugsepoktnovdesHiå
202010,6 %4 %5 %5 %5 %5 %6 %4,5 %5%5%6%7%68%
20214%5%6%7%8%-4%-6%-7%5%4%3%2%-23%
202210,5%12%12%13%12%9%-9%6%5%3%5%3%4%
20234%4%6%7%12%-4%5%-12.6%3%23%-12%-9,5%-12,3%
20244 %5 %2 %4 %5 %6 %7 %8%21%4%6%12%23%

Relativ avkastning (mot referanseindeks)

janfebmaraprmaijunijuliaugsepoktnovdesHiå
202010,6 %4 %5 %5 %5 %5 %6 %4,5 %5%5%6%7%68%
20214%5%6%7%8%-4%-6%-7%5%4%3%2%-23%
202210,5%12%12%13%12%9%-9%6%5%3%5%3%4%
20234%4%6%7%12%-4%5%-12.6%3%23%-12%-9,5%-12,3%
20244 %5 %2 %4 %5 %6 %7 %8%21%4%6%12%23%
Fondets største posisjonerMaiForrige MånedSektorer%
Crayon Group Holding ASA13,8%13,5%Materials23%
PGS ASA12,5%12,%IT23%
ELkem ASA9%9%Energi13%
Norsk Hydro ASA7%7%Finans12%
Golden Ocean LTD7%7%Industri12%
Yara International4,5%6%Helse9%
Ping An Insurance Group4,6%4,6%Kontanter0,9%
Panoro Energy ASA3%3%Syklisk Konsum0
Link Mobility Group Holding ASA3%5%Defensivt Konsum0%
Nycode Theraputics ASA2%9%Kommunikasjonstjenester0%

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Månedsrapport

Månedsrapport TEST

02.01.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Månedsrapport

Månedsrapport TEST

02.01.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.