Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn april

06.04.22

Ingenting biter på aksjemarkedene?

Tilsynelatende er aksjemarkedene immune mot det meste. Krigen i Ukraina ser ikke ut til å ta slutt med det første og uansett er det klart at den vil gi betydelig forstyrrelser i ulike forsyningskjeder i lang tid. Dette vil bidra ytterligere til et voksende inflasjonsproblem. Sammen med tøff retorikk fra sentralbankene har dette gitt kraftig stigende renter i mars. Sentralbankene kan ikke påvirke tilbudssiden og må derfor få ned inflasjonen gjennom å få redusert etterspørselen i økonomien via renteøkninger. Faren for at inflasjonen og renteøkninger gir en (for) kraftig oppbremsing i økonomien allerede i år har økt, men vi vurderer det fremdeles slik at en resesjonslignende situasjon er en historie for 2023 (eller senere).

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst er god men det er et visst avtagende momentum å spore, både når vi ser på varekonsum og bedriftsindikatorer.Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert signifikant siste måned, fra 4.3 % i februar til 4.0 % i slutten av mars.
I USA viser makroindikatorer at veksten er god i amerikansk økonomi. Privat konsum var noe svakere enn ventet siste måned. Arbeidsledigheten er meget lav men noen flere melder seg på i arbeidsmarkedet, hvilket er positivt (men også helt nødvendig for en balansert utvikling).Vekstutsikter for 2022 er redusert siste måned (fra 3.7 % til 3.5 %). Dette er fremdeles klart over trendvekst.
Europa: Veksten i Europa vil åpenbart bli negativt påvirket av hendelsene i Ukraina. Det er lite sannsynlig at gassleveransene fra Russland vil stoppe opp og da venter vi fortsatt at veksten vil være bedre enn trendvekst i 2022.Vekstforventninger er nedjustert fra 4.0 til 3.1 % i løpet av mars. Dette er fremdeles langt over normal vekst i EMU.
Fremvoksende økonomier: Kinesisk vekst har vært svak en stund, nå også som følge av korona-nedstengninger. Negative impulser fra eiendomssektoren er trolig i hovedsak et tilbakelagt stadie og trolig vil myndighetene komme med ekspansive tiltak mot sommeren.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt marginalt også siste måned og ligger nå på 5.0 %.
I Norge er indikatorer som vanlig volatile fra måned til måned og dette gjelder spesielt konsumet. Sist måned var svak men arbeidsmarkedet viser en kontinuerlig bedring. Det stramme arbeidsmarkedet ga også høyere tillegg enn ventet i årets første lønnsforhandling. Veksten blir sterk i 2022.Vekstforventningene er uendret siste måned og for 2022 ventes 4 % vekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Veksten i 2022 vil også bli klart høyere enn normalt og bidra til at oppgangen blir ytterligere moden. Dette vil bidra til å øke risikoen for tilbakeslag på et senere tidspunkt (mest trolig etter årsskiftet 22/23). Ukraina krisen kan potensielt endre dette forløpet men vi legger til grunn at krisen ikke fremskynder en slik hendelse.Det er forventet at global vekst blir 4.0 % i 2022, hvilket er klart høyere enn trendvekst. Forventningene for 2023 ligger på nivå med trendvekst, hvilket tilsier at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 18 måneder. Foreløpig er det ingen nedjustering av utsiktene for 2022 men dette vil komme i lys av lavere økonomisk vekst.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. For 2022 ventes en inntjeningsvekst på ca. 7 %.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er 40-50 % høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring. Prisingen anses med andre høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart, men forhold knyttet til konjunkturfase innvirker på allokeringsbeslutningen (under).Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg først i mars men falt deretter kraftig tilbake i andre halvdel av måneden. I Norden var bevegelsene mindre markante men kredittpremien gikk inn i mars og anses å være noe lavere enn et normalt langsiktig nivå.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Vi tror fremdeles at vi har en god stund igjen før den nåværende konjunkturoppgangen stopper selv om Ukraina-situasjonen har økt risikoen for at dette kan skje tidligere. Vi gjør ingen nye allokerings-tilpasninger ved inngangen til april.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er at økonomisk vekst blir svært god også i 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/