Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn april

03.04.23

Finanskrise 2.0…?

Mars bød på en følelse av deja vu ift. finanskrisen 15 år tilbake. Noen mindre banker i USA opplevde kraftig uttak av innskuddsmidler etter at bankene viste seg å være sært dårlig tilpasset et stigende rentenivå. Myndighetene måtte garantere for alle innskudd i disse bankene for å unngå en bredere panikk. Stemningen i aksje- og kredittmarkedene ble fort negativ og markeds-psykologien endret seg raskt til å lete etter neste offer. Credit Suisse i Europa ble raskt identifisert som den neste svake banken og kun en rask redningsaksjon gjennom en helg hvor UBS kjøpte Credit Suisse reddet situasjonen fra å eskalere. Det har vært tilløp til noe ytterligere uro men situasjonen synes nå å være stabilisert, i alle fall inntil videre. Bankene har en klart høyere soliditet og bedre likviditetssituasjon enn tilfelle var før finanskrisen i 2008, og spesielt gjelder dette i Europa.

Situasjonene i mars er uansett en påminnelse om at langvarig lav-rente politikk medfører tilpasninger som kan gi problemer når rentene igjen normaliserer seg. Rentemarkedene reagerte markant på disse hendelsene slik at det i USA nå ventes ett prosentpoengs kutt fra sentralbanken det nærmeste året. Dette impliserer at risikoen ift. det makroøkonomiske forløpet er kraftig økt. Samtidig har makroøkonomiske nyheter gjennom mars vært sterke. Internasjonale aksjemarkeder har hentet seg inn etter uroen og steg måneden sett under ett. Oslo Børs har over en lengre periode utviklet seg svakere enn internasjonale aksjemarkeder. Vi anbefaler derfor å vri oss fra internasjonale aksjer til norske aksjer, men samtidig beholde en forsiktig holdning til aksjer samlet.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/