Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn august

08.08.23

Positiv inflasjonsutvikling (men ikke i Norge dessverre)

Internasjonalt bidro gunstige inflasjonsrapporter, spesielt i USA, til et positivt sentiment i aksje- og kredittmarkedene. Norsk inflasjon derimot kom inn klart høyere enn ventet. Dette ga som resultat at de mellomlange markedsrentene trakk oppover i Norge mens de falt internasjonalt. Den økte rentedifferansen, sammen med økt oljepris, ga en positiv impuls til valutamarkedet og bidro til at den norske kronen styrket seg markant i juli. Positiv stemning internasjonalt trakk aksjemarkeder opp og kredittpremier ned, men en klart styrket NOK gjorde at globale aksjer falt med 2 % målt i NOK (opp 3 % uten valutakursendringer).

Økonomiske nyheter er relativt positive i USA mens de i Europa og Kina er mer skuffende. Så langt har selskapenes rapportering av Q2 resultater ikke gitt negative overraskelser samlet sett. I sum er dermed signalene fra selskaper og makroøkonomi forenlig med at det blir en myk landing i USA (i motsetning til en resesjon). Dette er positivt men samtidig er det vår vurdering at dette i stor grad allerede er diskontert i aksjekursene. Vi synes derfor fremdeles at det er fornuftig å utvise en viss forsiktighet i form av å ha en mindre andel aksjer enn normalt (og ditto større andel renter). Dette gjelder spesielt når man tar den gode løpende avkastningen man kan oppnå i rentemarkedene i betraktning.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/