Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn desember

03.01.24

Rente-bonanza

Markedene fikk for alvor tro på at rentetoppen er nådd og at sentralbankene vil begynne å kutte allerede i 1. halvår 2024. Gode inflasjonstall og mer «duete» uttalelser, spesielt fra sentralbanken i USA, ga kraftige rentefall i november. Samtidig er oppfatningen at veksten holder seg på et godt nok nivå i USA. Dermed steg internasjonale aksjemarkeder kraftig gjennom november (ca. 8%). Oslo Børs viste mer moderasjon og steg kun 2%.

Historien gir god støtte for at aksjemarkedene utvikler seg positivt ifm. at renteforventninger endrer seg så kraftig (i positiv) retning som nå. For at den positive utviklingen skal fortsette over tid må man se at økonomien ikke utvikler seg for svakt. Her ligger hovedutfordringen for den mer langsiktige utviklingen for aksjemarkedene. Den amerikanske økonomien må sies å være i en moden fase og må derfor forventes å vokse på eller under trendvekst fremover. De fundamentale forholdene (vekstutsikter og verdsettelse) tilsier imidlertid begrenset fare for kraftige reprisinger i markedene. En mer sideveis utvikling synes mer sannsynlig. Alternativavkastningen i ulike rentemarkeder er selv etter rentefall i november tilstrekkelig attraktive for å opprettholde en høyere eksponering enn normalt mot investment grade obligasjoner.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/