Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn desember

01.12.22

Markedsaktørene ser forbi resesjon og inflasjonsproblemer

Den positive stemningen i oktober holdt seg også gjennom november. Utviklingen i makroøkonomiske variabler, og da spesielt inflasjonstall, samt signaler fra sentralbanker har gitt støtte til forventningen om et redusert tempo i rentehevingene. Markedsrenter har også kommet noe videre ned i november som følge av dette. Markedene vil alltid være i forkant av fundamental utvikling og har sannsynligvis priset inn noe som ligner en resesjon i USA og Europa.

Basert på markedenes positive utvikling siste to måneder tyder det samtidig på at det forventes kun en moderat økonomisk nedgang samt at inflasjon og sentralbankrenter kommer raskt ned igjen. Dette er et «best case» scenario, og det er knyttet betydelig risiko til et slikt forløp. Særlig amerikanske aksjer er også forholdsvis høyt priset. Samlet sett synes derfor risikoen å dominere avkastningsutsikter fremover. En forholdsvis forsiktig holdning anbefales derfor fremdeles.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/