Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn februar

02.02.24

Høy vekst bra for aksjemarkedet?

Markedene har satt sin lit til at sentralbankene vil kutte renten betydelig gjennom 2024 samtidig som veksten opprettholdes på fornuftige nivåer. Det er også forventninger til at selskapenes inntjening skal øke pent gjennom året. Mye tyder på at sentralbank-rentene faktisk vil falle klart i 2024, som følge av klart avtagende inflasjon. Historien gir støtte for at aksjemarkedet viser en stigende tendens når sentralbankene snur. Dette forutsetter naturlig nok at veksten ikke blir for svak. Etter at inflasjonen skjøt fart i 2022 har det vært en tendens til at sterk vekst og ditto økende markedsrenter har gitt fallende aksjekurser. Denne sammenhengen er motsatt av hva vi er vant til fra de foregående tiår (logisk at aksjemarkedene normalt liker økende økonomisk vekst). Ettersom nå inflasjonen faller er det noen tegn til at sammenhengen normaliseres, men fremdeles ønsker markedet ikke å se for sterk vekst. Det er med andre ord en fin balansegang mellom passe sterk vekst, fallende inflasjon og reduserte sentralbankrenter som må materialisere seg for at aksjemarkedet skal være fornøyd.

Vår vurdering er at markedene i relativt stor grad er priset for at denne fine balansegangen oppfylles. Lite tyder på noe alvorlig problemer i aksjemarkedene i nærmeste tid men potensialet fremstår noe begrenset. Vi foretrekker derfor fremdeles å være eksponert mot kredittmarkedene – både investment grade og high yield.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/