Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn februar

02.02.23

Positiv start på året

Til tross for en tilnærmet flat norsk børs må starten på 2023 karakteriseres som positiv. Internasjonalt har aksjemarkedene utviklet seg positivt, og da spesielt i fremvoksende økonomier og Europa. Kredittpremier har også falt gjennom januar, både i Norge og internasjonalt.

Makroøkonomiske nyheter fortsetter å overraske positivt i Europa og vekststyrken synes rimelig godt opprettholdt i USA. I tillegg vil veksten i Kina tilta kraftig de neste kvartalene etter at korona-viruset nå nærmest har gjort seg ferdig i landet. Avtagende inflasjon med tilhørende økt tiltro til snarlig rentetopp og etterfølgende rentekutt i 2. halvår bidrar til positiv stemning i aksje- og kredittmarkedene.

Det er mindre sannsynlig at vi får en betydelig global økonomisk nedtur i nær fremtid etter de siste måneders hendelser. Dette reduserer også risikoen for store markedsutslag på kort sikt. På lengre sikt er det noen flere skjær i sjøen, først og fremst som følge av at det er begrenset vekstkapasitet i amerikansk økonomi (arbeidsledighet rekordlav etc.) og det faktum at aksjemarkedene i USA er høyere priset enn normalt.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/