Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juli

04.07.23

Higher for longer (men aksjemarkedene bryr seg ikke)

Forventningene til hva sentralbankene skal gjøre på begge sider av Atlanteren har fortsatt å gå i retning av «mer og lenger». Haukete uttalelser har medført at markedene forventer høyere rentetopp samt at det går lenger tid før de blir redusert igjen. Dette er spesielt tilfelle i Norge hvor sentralbanken også overrasket med å heve med 0.5 prosentpoeng i juni.

Makroøkonomiske nyheter gjennom juni må sies å være litt forvirrende. De såkalte PMI undersøkelsene viste klare tegn til svekkelse mens «harde» tall for privat forbruk, husmarkedet og ordreutvikling for industrien var overraskende sterke. Bekymringene rundt farten i kinesisk økonomi er fortsatt til stede og legger press på tradisjonelt sykliske sektorer (herunder det norske markedet). I USA dominerer euforien rundt teknologi og spesielt kunstig intelligens, noe som trekker S&P500 indeksen opp nesten 7 % i juni. Kronen styrket seg for en gangs skyld, noe som medførte at verdensindeksen og Oslo Børs utviklet seg omtrent likt i juni. Kredittpremier falt klart internasjonalt i juni, mens endringen var mindre i Norge/Norden.

Det har ikke skjedd endringer av slik betydning, hverken i markedene eller i makro, at det gir grunn til å endre allokeringen denne måneden. Dette betyr at vi fortsatt undervekter internasjonale aksjer og er nøytrale til norske aksjer og high yield.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/