Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juni

04.06.24

Nok juling for NOK

Den norske kronen har hatt en svak tendens de siste 10 årene. Man har etter hvert blitt vant til at NOK får svi når det er uroligheter i internasjonale markeder, men kronen har vært svak uansett tilstander i verdensøkonomien. I mai steg NOK rundt 5% og i tillegg utviklet det norske aksjemarkedet seg sterkere enn toneangivende markeder også i lokal valuta. Positiv avkastning internasjonalt i lokal valuta snudde til negativ avkastning i NOK som følge av NOK-styrkingen.

Makroøkonomiske nøkkeltall var svært blandet i mai, men det er tendenser til at industrisektoren er i en viss bedring i flere store regioner. Samtidig er markedet litt i villrede med hensyn til hva sentralbankene vil gjøre med rentene fremover. Etter flere måneder på rad med litt høyere inflasjon enn ventet, kom tallene sist måned inn som ventet i USA. Samtidig var inflasjonen litt høyere enn ventet i Europa sist måned. Veksten i verdensøkonomien fortsetter om lag i et tempo som tilsvarer langsiktig normal vekst, men utfordringen på lengre sikt er fortsatt at kapasitetsutnyttelsen er høyere enn normalt i amerikansk økonomi. Enda viktigere er det at prisingen av aksjer i USA er (for) høy. I Europa (inkl. Norge) er prisingen mer normal. High yield markedet i Norden har utviklet seg sterkt i 2024, og internasjonalt er kredittpremiene nærmest på rekordlave nivåer. I Norden derimot, er premien mot internasjonal high yield fremdeles tilstrekkelig attraktiv til å anbefale en fortsatt overvekt i denne aktivaklassen. Internasjonale aksjer fremstår med svakere «risk-reward» og undervekt opprettholdes.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/