Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juni

06.06.23

USA misligholdt ikke gjelden (denne gangen heller)

Nyhetsstrømmen i mai ble dominert av forhandlingene i USA om økning av det statlige gjeldstaket. Uten enighet ville den amerikanske staten kunne ha misligholdt sin gjeld, noe som ville kunne få uante negative konsekvenser. Samtidig er det svært liten sannsynlighet for at dette inntreffer. Verken aksje- eller kredittmarkedene reagerte nevneverdig negativt på langtrukne forhandlinger. En avtale er nå også kommet i stand og er godkjent i kongressen. Det har kanskje vært små endringer i aksje- og kredittmarkedene, men samtidig har rentenivået trukket signifikant oppover i mai. Særlig har forventningene til hva sentralbanken skal gjøre endret seg betydelig. Det ventes nå enda en økning i juni eller juli i USA og kun 1-2 rentekutt halvåret etter dette. Også i Norge har rentene trukket oppover, og en stadig svakere krone bidrar også til dette.

Makronyheter har som vanlig vært blandet, men i den vestlige verden tyder bedriftsundersøkelser på en god økonomisk vekst. Samtidig er det uvanlig stor forskjell mellom industrisektoren og tjenestesektoren for øyeblikket. I Kina er det skuffelser ift. den kraftige veksten som var ventet etter opphør av covid restriksjoner. Markedene synes å legge stor vekt på dette og ulike råvarer, inklusive olje, har sett klar prisnedgang siste tiden. Oslo Børs har utviklet seg mye svakere enn internasjonale markeder målt i felles valuta, bl.a. som følge av svak utvikling i råvarepriser. Vi tror nå at risikobildet for norske aksjer er bedret og øker eksponeringen til nøytral.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/