Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mai

03.05.24

Rentenervøsitet

Optimismen med hensyn til snarlige og vesentlige rentekutt var stor i begynnelsen av året. Denne optimismen har avtatt gradvis og data fra april heldte ytterligere kaldt vann i årene på optimistene. Som vanlig er det data fra amerikansk økonomi som er toneangivende for verdens markeder. Siste inflasjonstall i USA indikerer at prisstigningstakten er mer gjenstridig enn forventet. Samtidig virker veksten i økonomien å være høy. Selv om inflasjonstall i Norge har vært noe bedre enn ventet, dominerer impulsene fra utlandet. Dette skjer blant annet som følge av at en høyere rentebane i USA vil gi (for) svak NOK uten at norske renter også trekker opp. En svekkelse av NOK påvirker inflasjonen i Norge og således trekkes også norske renter oppover. Det er nå kun ett rentekutt priset inn i det norske markedet for resten av 2024. Internasjonalt trakk renteuroen aksjemarkedene ned mens Oslo Børs steg omlag 3% i april.

Når det gjelder allokeringsstrategi, er det en utfordring at det amerikanske aksjemarkedet er høyt priset. Selv om resten av verden er mer normalt priset, vil utviklingen i USA dominere også resten av verden på sikt. Samtidig er kapasitetsutnyttelsen i økonomiene (spesielt USA) relativt høy, og spesielt i arbeidsmarkedet. Dette har negative implikasjoner for vekststyrken på noe lengre sikt. Alternativet til aksjer (investment grade og high yield obligasjoner) fremstår også relativt attraktivt, og i sum betyr dette at vi fortsatt er litt forsiktig med aksjeeksponeringen, spesielt utenfor Norge. Kredittpremier i nordisk high yield var tilnærmet uforandret gjennom april og vi fortsetter å anbefale en overvekt her.

Strategi

 

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/