Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mai

03.05.23

Makro vs. mulig bankkrise

Aksje- og kredittmarkeder utviklet seg positivt gjennom april. Uro rundt bankene (særlig i USA) ble neglisjert til tross for at nok en bank måtte reddes helt på tampen av måneden. Bankproblemene blir (rettmessig) vurdert som avgrensede, og ikke uttrykk for en systemkrise til tross for ytterligere negativt fokus på mindre regionbanker i USA i begynnelsen av mai.

Makroøkonomiske nyheter har gjennomgående vært positive siste måned, noe som reduserer sannsynligheten for resesjon. Dette kan samtidig gjøre at rentene blir holdt høye (og fortsatt økt) lenger enn markedene i dag priser inn. På tross av gode makroøkonomiske tall er det fortsatt en ulmende uro rundt hva bank-uroen kan gjøre med vekstutsiktene på litt lengre sikt. Høy kapasitetsutnyttelse i de store økonomiene (først og fremst i form av rekordlav arbeidsledighet) gjør uansett at vekstkapasiteten er noe begrenset de neste årene sett under ett. Prisingen spesielt av amerikanske aksjer er også relativt høy. En viss forsiktighet når det gjelder aksjeeksponeringen anbefales fortsatt. High yield derimot er mer nøytralt priset og også bedre tilpasset en situasjon med kun moderat vekst. Vi anbefaler derfor en økt eksponering mot denne aktivaklassen.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/