Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn april

03.04.24

Ny måned – nye rekorder

Aksjemarkedene fortsatte ufortrødent sin marsj oppover i mars. Oslo Børs hadde også en sterk måned med 5 % økning og indeksen nådde «all time high». Internasjonale aksjer steg ikke like mye i lokal valuta, men ytterligere svekket NOK ga om lag samme avkastning i NOK for internasjonale aksjer. Den amerikanske indeksen S&P500 nådde også rekordnivå på slutten av kvartalet. Samtidig falt også kredittpremier både i high yield segmentet og investment grade segmentet. Makroøkonomiske nyheter er gjennomgående på den positive siden og spesielt viste industrisektoren i USA og Kina bedring i mars (målt ved PMI indekser). Økt oljepris understøttet det norske aksjemarkedet i mars.

Global økonomisk vekst ser ut til å kunne bli ganske god i 2024 (omlag som langsiktig trend). Det er imidlertid allerede forventet en relativt sterk inntjeningsvekst i globale aksjemarkeder dette året samtidig som inntjeningsmarginene, spesielt i USA, er på et historisk høyt nivå. Med en høy prising i USA er det derfor fornuftig med en viss forsiktighet i aksjeeksponeringen. Dette til tross for at vekstutsikter og sannsynlige rentekutt normalt sett er positive drivere for aksjemarkedet. Vi minner om at avkastningen i IG og high yield markedet representerer konkurransedyktige alternativer i dag.

Strategi

 

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/