Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mars

04.03.24

Selskapsresultater dominerer inflasjon

Det positive sentimentet i internasjonale aksjemarkeder fortsatte i februar. Dette til tross for noe negative inflasjonsnyheter fra USA med tilhørende stigende renter. Det norske aksjemarkedet imidlertid henger etter så langt i år og spesielt ser vi de norske selskapene gjøre det svakere enn sammenlignbare selskaper internasjonalt. Selskapene i USA har rapportert gode resultater for 4. kvartal, og spesielt gjelder dette de store toneangivende IT-selskapene. Trenden med at det er først og fremst de aller største selskapene som står for markedets kursoppgang fortsetter også i 2024.

Det er få svakhetstegn spesielt i amerikansk økonomi og det er også noen tegn til bedring også globalt når det gjelder utvikling i industriproduksjonen. Den overraskende høye økonomiske aktiviteten i USA siste året har åpenbart vært positivt for aksjemarkedene. På sikt kan dette imidlertid skape noe motvind ved at økonomien allerede har en høy kapasitetsutnyttelse (spesielt i arbeidsmarkedet). Dermed er også de langsiktige utsiktene for økonomisk vekst og tilhørende inntjeningsvekst noe mer dempet. Kombinert med høy prising i amerikanske aksjer gjør dette at vi har noe mindre internasjonale aksjer enn normalt. Samtidig er det ingen store ubalanser i global økonomi, hvilket reduserer faren for et brått og alvorlig tilbakeslag. Et slikt bakteppe gir fortsatt fornuftig utsikter for kredittmarkedet og vi øker vekten mot high yield til overvekt fra nøytral.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/