Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mars

02.03.23

For varmt…

Markedsaktørenes drømmescenario er en økonomi som ikke er for kald og ikke for varm («Goldilocks»). I februar har temperaturen blitt litt for høy i den forstand at makroøkonomiske nyheter har vært litt for sterke, men spesielt har inflasjonstallene vært for varme. Dette har gitt klart høyere renter igjen, noe som aksjemarkedene ikke er begeistret for.

Makro-signaler fra Europa og Kina har vært spesielt sterke siste tiden. Global PMI (spørreundersøkelse om utvikling i aktivitetsnivået) viser igjen oppgang for verdens selskaper, og spesielt gjelder dette for næringer innenfor tjenestesektoren. Dette indikerer at en global resesjon, som lenge var forventet skulle skje i første halvår, nå er lite sannsynlig. Det å unngå resesjon er naturligvis positivt i seg selv men samtidig er kapasitetsutnyttelsen i økonomiene, og da spesielt i USA, ganske høy. Dette gjelder spesielt i forhold til arbeidsmarkedet (mangel på ledige arbeidstakere), og begrenser således vekststyrken i årene fremover. Dette påvirker også hvordan selskapenes inntjening vil vokse i årene fremover. I kombinasjon med fortsatt noe utfordrende prising av toneangivende aksjemarkeder gjør det det fornuftig å ha litt tørt krutt tilgjengelig.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/