Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn november

10.11.23

Høy vekst, men svake markeder

Oktober har vært preget av sterke nøkkeltall fra USA og politiske signaler fra Kina har også vært positive. Europeiske nøkkeltall viser fortsatt tegn på en stagnerende økonomi. Veksten i amerikansk økonomi var nesten 5 % i 3. kvartal, noe som isolert burde være positivt for aksjemarkedet, spesielt når det over lang tid har vært fryktet en resesjon. Imidlertid har lange renter steget betydelig også i oktober, delvis som en funksjon av sterke makroøkonomiske tall. Dette bidro til at amerikanske aksjer falt 2 % i måneden mens globale aksjer samlet (MSCI World) falt 3 % (målt i USD). NOK svekket seg imidlertid betydelig gjennom oktober slik at målt i NOK steg faktisk internasjonale aksjer med 1,6 %. NOK er «uforklarlig» svak, ut fra kortsiktige forklaringsfaktorer som rentedifferanse til utlandet, oljepris og generell risikovilje. NOK fremstår uforklarlig svak også ut fra fundamentale forhold som konkurransekraft, utenriksøkonomi og størrelse på oljefondet.

Selskapsrapportering for 3. kvartal har startet bra i USA mens den har vært mer blandet i Europa og Norge. Felles for alle markeder er imidlertid at svakhet i rapportering blir straffet hardt. Oktober har ikke gitt ny informasjon som tilsier endret markedssyn. Det betyr fortsatt nøytralvekt i norske aksjer og high yield samt undervekt i internasjonale aksjer. Sikre obligasjoner (Investment grade) med en viss rentebinding fremstår attraktivt priset og vi har en overvekt her.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/