Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn november

01.11.22

«Pivot» er det nye buzz-ordet

Markedsaktørene er på konstant utkikk etter faktorer som potensielt kan påvirke markedsretning. Endringer fra sentralbankene, og da spesielt FED, er for tiden særdeles sentralt i så måte. Inntil nylig har FED (og andre sentralbanker) utelukkende advart om at rentene må settes videre opp i uforandret tempo for å kvele inflasjonen. Signaler om at tempo kan reduseres eller man nærmer seg toppen i rentesyklusen («pivot» eller «endring» på norsk) oppfattes å være en positiv katalysator. Det er dette vi har sett tendenser til de siste to ukene. Signalene har ikke vært veldig klare, men markedet leter etter positive signaler med lys og lykter. Samtidig har selskapsrapporteringen for 3. kvartal vært beroligende for markedet. Dette har i sum gitt positive aksjemarkeder i oktober.

Vi økte aksjevekten et knepp forrige måned, men vi følger ikke opp med ytterligere oppvekting denne måneden. Vi har dermed fremdeles lavere aksjevekt enn normalt. Verdsettelse av amerikanske aksjer sammen med fortsatt betydelig makroøkonomisk usikkerhet (inklusive inflasjonsutvikling) tilsier fortsatt forsiktighet. Markedsrentene har steget mye de siste månedene og vi tror ikke Norges Bank vil heve renten mer enn det som nå allerede implisitt er priset inn i rentekurven. Det er derfor god verdi i obligasjoner med 3-4 års løpetid.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/