Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn oktober

10.11.23

Fallende inflasjon og stigende renter?

I september har vi opplevd at sentralbanken i Norge var mer «haukete» enn andre sentralbanker samtidig som markedsrentene steg mindre i Norge. Til tross for at Norges Bank varslet enda en renteheving i desember endte måneden med små endringer i norske markedsrenter. Internasjonalt har markedsaktører i økende grad begynt å akseptere at renten vil bli holdt på høye nivåer lenger enn tidligere antatt, noe som ga kraftig økende langerenter ute og spesielt i USA. Økte (nominelle) renter er ikke nødvendigvis negativt for aksjer men realrentene har nå steget dramatisk de siste 2 årene (fra -1 % til over 2 % i dag i USA). Dette er ikke en funksjon av tilsvarende økning i vekstforventninger og det er denne utviklingen som nå tynger internasjonale aksjemarkeder.

Det norske aksjemarkedet utviklet seg imidlertid bedre enn internasjonale markeder i september, bl.a. som følge av stigende oljepris. Inflasjonen avtar overalt og til dels mer enn ventet. Prisingen av norske aksjer er marginalt høyere enn normalt. Internasjonale aksjer er priset klart høyere enn normalt men utelukkende fordi amerikanske aksjer er dyre og dominerende for globale aksjer som helhet. Vi er nøytralvektet i norske aksjer og undervekt internasjonale aksjer. Norsk high yield premie falt i september mens de steg noe internasjonalt. Vi opprettholder allikevel en nøytral vekt. 3 års swap rente i Norge ligger på rundt 4,7 % og med god kredittpremie oppå dette for svært kredittverdige utstedere representerer dette god verdi slik vi vurderer det. Vi har derfor også høyere rentedurasjon enn normalt.

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/