Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn oktober

03.10.22

Kraftig aksjefall i september – er vi snart på bunnen?

Markedsuro er gjerne forbeholdt høsten og dette fikk vi føle i september. Særlig Oslo Børs var svak, både sfa. fallende oljepris og resesjonsfrykt, men også pga. særnorske forhold knyttet til beskatning av oppdrettsnæringen. Globale aksjer (MSCI World) er nå om lag nøytralt verdsatt for første gang siden pandemi-utbruddet i 2020. Utfordringen er at amerikanske aksjer, som er styrende for utviklingen i resten av verden, fortsatt er høyere priset enn normalt. Norske aksjer er på aggregert nivå også fortsatt noe høyere priset enn normalt til tross for kraftig fall i september.

Global økonomisk vekst er utsatt og «alle» forventer klart svakere vekst fremover slik at dette allerede (delvis) er priset inn. Faren er imidlertid at vi fremdeles har for mange rentehevinger foran oss, for mye kommende vekstavmatning og for mye nedjustering av selskapsinntjening foran oss til å friskmelde aksjemarkedet fullstendig. Vi fortsetter å være forsiktig, men reduserer undervekten i aksjer noe som følge av at markedene tross alt har blitt betraktelig billigere.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/