Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn september

05.09.23

Pen landing i USA

August startet med bekymring i verdens obligasjonsmarkeder og lange renter steg betydelig frem til midten av måneden. Siste del av måneden derimot ga ny næring til scenariet med en «pen landing» i USA – dvs. at økonomisk vekst kun avtar moderat. Det ser ut til at arbeidsmarkedet i USA kjøles ned akkurat passe slik at ledigheten ikke øker vesentlig samtidig som lønnsveksten modereres.

Det er fortsatt bekymring rundt vekstutsiktene spesielt i Kina men også i Europa. Sentralbankene er tydelig i sin kommunikasjon på at rentene vil forbli på et høyt nivå over tid. Utviklingen i USA har gjort at faren for snarlig resesjon er kraftig redusert, men samtidig er det en utfordring at vekstutsikter på lang sikt er begrenset bl.a. som følge av rekordlav ledighet. Prisingen av spesielt amerikanske aksjer er også relativt høy og vi opprettholder derfor anbefalingen om en undervekt i internasjonale aksjer. Samtidig opprettholder vi anbefalingen om nøytralvekt i high yield og norske aksjer inn i august.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/