Hopp til innhold
Nyhet

Markedstiming er vanskelig – Metodisk disiplin er svaret

08.10.22

«Jeg tåler godt at markedene faller»«Jeg mister aldri hodet når markedene er i stress-modus»«Jeg skal kjøpe når alt ser som mørkest ut»

Kjenner du deg igjen i disse utsagnene? Det er enkelt å si dette når verden er normal, men erfaring viser at vi ikke klarer å opptre så rasjonelt som dette når nyhetene domineres av dommedagsprofetier og aksjemarkedene stuper. Derfor kan svingningene fort bli vår fiende. For FIRST AllWeather representerer disse svingninger snarere en mulighet som kan gi deg avkastning på linje med aksjemarkedet, men med lavere risiko.

FIRST AllWeather er et fond som investerer både i rente- og aksjemarkedene. Navnet forplikter og ambisjonen er naturlig nok at fondet skal kunne håndtere både sol- og regnværsdager i markedene. Markeder og økonomi svinger dels betydelig over tid, noe vi utnytter metodisk for å styre risikoen (les aksjeandelen). Vår metodikk er basert på 2 sentrale faktorer – verdsettelse av markedene og makroøkonomisk fase.

Vi benytter flere ulike verdsettelses-mål på de ulike markedene (bl.a. markedspris / bokførte priser på Oslo Børs som vist over). I tillegg gir informasjon om hvor i den makroøkonomiske syklusen vi er (høyre figur over) verdifull informasjon om risiko og avkastningsmuligheter i markedene. Kombinasjonen av høyt prisede markeder og moden økonomisk oppgang (som tilfelle var spesielt rundt siste årsskifte) gir tydelig signal om at risikoen bør reduseres. Modellene vi benytter er intuitive og logiske samt at de har god empirisk støtte. Risikoen, først og fremst gitt ved andelen aksjer, men også andelen high yield obligasjoner, varieres betydelig over en investeringssyklus for å optimere avkastning ift. risiko. Vi har de siste månedene hatt rundt 35% aksjer og 5 % high yield obligasjoner (normalt hhv. 50% og 10%), noe som reflekterer at markedene har vært høyt priset samtidig som at verdensøkonomien er i en utsatt posisjon.

Vi nærmer oss nå et punkt hvor man skal begynne å tenke på å øke risikoen igjen. Markedene er blitt billigere og vår metodikk tilsier en relativt rask økning i aksjevekt når markedene er blitt tilstrekkelig billige. Metodikken vi benytter krever langsiktighet da det helt naturlig ikke er en entydig sammenheng mellom markedsutvikling og nivået på våre to faktorer på kort sikt. På lang sikt har imidlertid metodikken båret frukter og ambisjonen er å fortsatt levere tilnærmet aksjemarkedets avkastning til betydelig lavere risiko.

Grafen over viser annualisert avkastning på 7,3 % i FIRST AllWeather siden oppstart, mot Oslo Børs på 6,3 %. FIRST AllWeather oppnår denne meravkastningen til omkring 1/3 av risikoen som aksjemarkedet.

Erik Haugland, forvalter av FIRST AllWeather.

Les mer om FIRST AllWeather her