Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Nok en god måned for FIRST Opportunities

05.04.24

FIRST Opportunities var i mars opp 5,4 %, som var 4,3 % bedre enn fondets referanseindeks. Hittil i år er fondet opp 8,7 %, som er 10,1 % foran referanseindeks.

Mars var som vanlig en litt rolig måned når det kommer til tall og oppdateringer i påvente av at selskapene legger frem sine tall for 1. kvartal ila april/mai.

Fondets beste bidragsytere i mars var:

  • PGS +19,1 %
  • Link Mobility +17,8 %
  • Cadeler +17,3 %

De tre svakeste bidragsyterne for mars var:

  • Medistim -11,9 % (solgt)
  • Kitron -3,3 %
  • Mowi -2,8 %

Av endringer i porteføljen i perioden solgte vi ut fondets minste posisjon, Medistim. Et bra selskap, men selskapet opplever høye kostander i forbindelse med opprettelsen av flere nye egne salgskontorer, hvor de tradisjonelt har gått med partnere. Vi ser at disse kostandene kommer til å være en utfordring for selskapet gjennom året og valgte derfor å selge det lille vi hadde, etter at vi reduserte vår posisjon i høst.

Inn kom Envipco og ABG. Envipco er en utfordrer til Tomra med 30 % markedsandel i sine aktive markeder. Vi ser nå at EU omsider er i gang med prosessen med å innføre lov om 90 % pant av alle plastflasker i Europa og vi tror dette kan bli en spennende reise de neste årene.

Vi solgte oss ut av ABG på 9,6 kr for en del år tilbake etter historiens største IPO rush på Oslo Børs. Aksjen ble solgt hardt ned i forbindelse med at selskapet gikk ut av indeks nylig og vi benytter muligheten på 5,8 kr. Inntjeningen er nå tilbake på 2019 nivået og vi ser god risk / reward i årene som kommer.

FIRST Opportunities investerer i Norges beste selskaper og får dermed en overvekt av små og mellomstore selskaper, da Norges beste selskaper sjeldent er å finne blant de største.

Ettersom Norge kun har 16 store selskaper med en markedsverdi over 50 mrd. og disse i tillegg utgjør hele 69 % av de totale verdiene på Oslo Børs tror vi der er en fordel å investere i fond som har muligheten til å investere i de resterende 172 små og mellomstore selskapene notert på Oslo Børs.

Det har FIRST Opportunities, som har gitt 100 % meravkastning i forhold til Oslo Børs (OSEFX) over de siste fem årene.

 SOLID AVKASTNING 2019-2024 

pr. 31.mars 2024

AVKASTNING YTD 

pr. 31.mars 2024

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Nyhet, Tema

Nok en god måned for FIRST Opportunities

05.04.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Nyhet, Tema

Nok en god måned for FIRST Opportunities

05.04.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.