Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Ny prisrekord for solenergi i Saudi Arabia

19.04.21

Saudi Arabia annonserte i forrige uke en innkjøpskontrakt for solenergi til en pris på $10.4 per MWh med det lokale selskapet ACWA Power. Dette tilsvarer rundt 9 øre per kWh, hvilket selv nordmenn som er vant til billig kraft, skjønner er ekstremt lavt.

Den forrige prisrekorden var i Portugal i august i 2020 med en pris på $13.2 per MWh, men dette var en liten kontrakt. Ser vi bort fra disse rekordkontraktene, så ligger kostnadene for sol- og vindenergiprosjekter i dag typisk på under $40/MWh. I Spania og Sverige har det nylig vært kontrakter med innkjøpspriser på lave $30/MWh. I Portugal har det vært volumkontrakter på $20-tallet og sol+batteriløsninger til under $40/MWh!

Til sammenligning koster innkjøp av naturgass alene i UK nå $54 for å produsere en MWh. Hvis man i tillegg må kjøpe inn kvoter for utslipp, så øker prisen med ytterligere $22 per MWh til en total variabel innkjøpskostnad på $78 per MWh! Man skjønner at naturgass står overfor en utfordrende framtid, spesielt når man tar hensyn til EU har besluttet de facto å slutte å bruke dette i 2050 og skal kutte CO2-utslippene med 40% innen 2030. Eneste lyspunktet for naturgass er at kull står enda dårligere stilt og legges ned for fote rundt omkring i Europa.

Det er derfor ikke uten grunn at Bloomberg publiserte artikkelen «Gas Is the New Coal With Risk of $100 Billion in Stranded Assets». Der fortalte portugisiske EDP at «We’re not going to wait until people tell us that gas is no longer going to be used. We’re going to make sure that we’re going to get out of there before», mens Iberdrola sin kommentar kan tyde på at EDP er et par år for sent ute: «If you find out somebody who is ready to offer a good price for our gas plants in Spain, then we are ready to sell. We are not finding people.» https://www.bloomberg.com/news…

Kull har ikke vært noe hyggelig sted å være for investorer de siste årene, tross Donald Trump som en meget kullvennlig president. De ble rett og slett utkonkurrert av billig naturgass! De neste årene er det naturgass som vil bli utfordret etter at sol- og vindenergi har blitt rundt 90% og 70% billigere de siste ti årene og nå er ofte langt billigere enn selv de variable kostnadene til naturgass.

Avkarbonisering av energimarkedene er et sterkt tema i FIRST Impact. Fondet investerer i sol- og vindenergiselskaper (rundt 14% av fondet), mens temaer rundt elektrifisering, utbygging av elektrisk infrastruktur og smarte byer utgjør 41% av fondet.

Det spanske infrastrukturselskapet Elecnor er en ny posisjon i fondet og er blitt fondets tredjestørste posisjon. Selskapet ble blant annet nylig tildelt Australias største hybride sol ogbatteriprosjekt. Vi mener aksjen er en doblingskandidat gitt selskapets gode finansielle historikk og en P/E på 10x!

Les mer om FIRST Impact her.