Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Nye oppkjøp i FIRST Opportunities porteføljen

28.09.23

Når gode selskaper utvikler seg positivt og i henhold til vår analyse og markedet ikke er villig til å prise opp selskapene som fortjent, blir resultatet ofte at industrien tar selskapene av børs med god premie.

Etter noen rolige år i fondet med tanke på oppkjøp i porteføljen ble forrige uke en god og hektisk uke for FIRST Opportunities. Over de siste årene har vi hatt fire oppkjøp i porteføljen gjennom Data Respons (20% premie), Infront (28% premie), Torghatten (26% premie) og Sbanken (32% premie).

Bud på Self Storage Group, kursen opp 66 %

Forrige uke kom det bud på Self Storage Group (66,7 % premie). Vi har vært investert i dette selskapet i flere år og har observert at selskapet har vokst jevnt og trutt og leverte i henhold til sin forretningsplan. Prisen på 33 x pris / cash EPS representerer en premie på 71 % vs europeiske peers, som er årsaken til den høye akseptgraden på 70,5 % ved lansering. Vi betalte 18 kr for våre aksjer for 2,5 år siden som illustrerer vår langsiktighet i våre investeringer.

Selger Schibsted Adevinta? – kursen opp 40 %

Senere samme uke kom det melding om at en gruppering bestående av bla. Permira og Blackstone er i dialog med eBay og Schibsted om å by på Adevint som eies av i selskapet og ta det av børs. Schibsted som eier 30 % av Adevinta har fått mye kritikk det siste året i forhold til at deres eierandel i Adevinta er en for stor del av selskapet. Fra å avvise dette totalt for et år siden har styret i Schibsted snudd og kommunisert til markedet at de nå så på alle muligheter for å redusere sin eierandel og at dette ville bli kommunisert til markedet ila oktober.

Nå gjenstår det å se om det kommer et formelt bud på Adevinta og hva evt. prisen blir, men så langt er Adevinta opp 40 % og Schibsted opp 19,5 % på meldingen. Etter at Schibsted noe overraskende kjøpte en eierandel på 10,1 % i Viaplay ser vi ikke bort fra at de ser på muligheten for å bygge et nytt nordisk media selskap og fusjonere ut Nordic Marketplaces i et eget selskap, noe vi også anser som attraktivt.

Vi anser industrielle oppkjøp av våre porteføljeselskaper som en bekreftelse på at våre analyser stemmer, selv om det enkelte ganger krever langsiktighet og tålmodighet før bekreftelsen kommer.

Siden Jonas Heyerdahl tok over forvaltningen av fondet i januar 2019 har det vært seks oppkjøp i porteføljen som er opp 103 % mot Oslo Børs Fondsindeks 55 % og Oslo Børs Small Cap indeks 63 %. Hittil i år er FIRST Opportunites opp 13 %.

Skrevet av Jonas Heyerdahl, forvalter av FIRST Opportunities