Hopp til innhold
Nyhet

Nyheter fra FIRST Fondene

10.09.18

Det er høy aktivitet hos FIRST Fondene og vi er i ferd med å lansere 2 nye fond. Allerede 12. september lanserer vi et pengemarkedsfond – «FIRST Pengemarked». Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man er urolig for aksje- og kredittmarkedene. FIRST Pengemarked vil kunne investere utelukkende i statspapirer i spesielle situasjoner.

I november vil vi lansere et nytt norsk konsentrert aksjefond – «FIRST Norge Fokus». Vi er veldig fornøyde med å få med oss Jonas Heyerdahl på laget til å forvalte dette fondet. Han har levert svært gode resultater i Cenzia Forvaltning med samme filosofi og metodikk siden 2015. Fondet vil som FIRST Generator ha en konsentrert selskapseksponering (12-15 aksjer), men samtidig være godt diversifisert på sektornivå. Porteføljeaksjene vil være kjennetegnet av solid balanse, god ledelse og stabilitet i inntjening og utbytte.

Jonas starter i FIRST Fondene 1. oktober. I tillegg vil Jonas sammen med porteføljeforvalter Nicholas Salbu ved årsskiftet også overta ansvaret for FIRST SMB i forbindelse med at Tor Vinje slutter som porteføljeforvalter i FIRST Fondene. Frem til da vil Jonas og Nicholas arbeide tett med Tor for å sikre overføring av kompetanse og filosofi. Nicholas har arbeidet sammen med Tor siden 2015.

FIRST Fondene har også økt kapasiteten på compliance og rådgiversiden med nyansettelser. Alexander Borge begynte 1. april, Christian Klerck Nilssen startet 1. september og Torkjell Nilsen vil begynne i løpet av november.