Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Offentliggjøring av vedtektsendringer i FIRST Nordic Real Estate

26.02.24

Finanstilsynet har i brev datert 21.02.2024 godkjent vedtektsendringer i FIRST Nordic Real Estate.

Vedtektsendringene omfatter etablering av en ny andelsklasse C med krav til minstetegning på kr 50 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,45%. Andelsklassen forventes å tre i kraft fra 1. mars.

Vedtektsendringen er foretatt uten forutgående andelseiermøte etter dispensasjon fra Finanstilsynet og i medhold av verdipapirfondloven § 4-14 (2). Dette medfører ingen endring i fondets investeringsmandat eller risiko. FIRST Fondene praktiserer ikke gebyr ved innløsning og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendringene.

Har du spørsmål til overnevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@firstfondene.no eller telefon 22 01 55 00.