Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Offentliggjøring av vedtektsendringer

02.01.24

Finanstilsynet har i brev datert 19.12.2023 godkjent vedtektsendringer i flere av våre fond. Vedtektsendringene omfatter etablering av andelsklasser med krav minstetegning, fjerning av adgangen til å belaste tegnings- og innløsningsgebyr, samt reduksjon av minstetegningen i FIRST Generator A og S. Endringene som gjelder etablering av nye andelsklasser forventes å tre i kraft fra 1. februar 2024. Øvrige endringer trer i kraft fra 1. januar 2024.

Etablering av andelsklasser med minstetegning

De forskjellige andelsklassene er tilpasset ulike kundegrupper. Dette vil bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital, som igjen bidrar til en mer kostnadseffektiv forvaltning for alle andelseierne. De nye andelsklassene er nærmere beskrevet i vedtektenes §7.

FIRST Impact B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 15 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,75% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST Global B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 35 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,90% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST Veritas B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 50 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,90% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST Nordic Real Estate B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 25 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,75% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST Nordic Real Estate C – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 50 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,45% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST Generator A-2 – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 20 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,90% i tillegg til resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.

FIRST High Yield B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 50 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,45%.

FIRST Yield B – ny andelsklasse med krav til minstetegning på kr 45 mill. eller samlet kostpris og/eller markedsverdi på tvers av forvaltningsselskapets fond på minst kr 150 mill. Fast forvaltningshonorar utgjør 0,30%.

I forbindelse med etablering av nye andelsklasser med krav til minstetegningsverdi, er det tatt inn håndtering av flytting av andelsverdi mellom andelsklasser med minstetegning i tråd med VFF sine anbefalte vedtekter for fond.

Fjernet adgangen til å belaste tegnings- og innløsningsgebyr

FIRST Fondene har ikke praktisert tegnings- eller innløsningsgebyr i fondene, men det har vært adgang til dette i vedtektenes §6. Denne adgangen er nå fjernet for alle fond som hadde dette i sine vedtekter.

Reduksjon av minstetegning i Generator A og S

Minstetegningen i klasse A og S reduseres fra kr 100 000 til kr 1 000.

Alle de nevnte endringene er foretatt uten forutgående andelseiermøte etter dispensasjon fra Finanstilsynet og i medhold av verdipapirfondloven § 4-14 (2). Endringene medfører ingen endring i fondenes investeringsmandat eller risiko. FIRST Fondene praktiserer ikke gebyr ved innløsning og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendringene.

Har du spørsmål til overnevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@firstfondene.no eller telefon 22 01 55 00.