Hopp til innhold
Nyhet

Økonomisk nedtur gir signal om opptur for verdiaksjer

23.06.20

6 ganger siste 30 år har verdensøkonomien bunnet ut etter en større økonomiske nedtur. Hver gang har det vært startskuddet for å eie verdiaksjer de neste årene. Denne gangen ser det spesielt attraktivt ut. Jeg liker særlig Elkem og Norsk Hydro på kort sikt.

Det er ikke lett å overbevise folk at det er lurt å kjøpe aksjer som har lav lønnsomhet fra driften sin. Selv om man kaller slike aksjer «verdiaksjer» siden de ofte prises lavt som en følge av den lave lønnsomheten. Men historien viser at selskapenes lønnsomhet svinger mye over tid. Selskaper som har for høy lønnsomhet en periode har en tendens til å starte å hvile på laubæren sin og bli litt slappere med kostnadskontrollen. Mens de som lever med kniven på strupen naturlig nok har høyere fokus på å få ned kostnadene sine og kanskje snappe de flinkeste medarbeiderne fra selskapene med best lønnsomhet. Investorer og analytikere har historisk hatt en tendens til å trendforlenge lønnsomheten til selskapene, så de med god lønnsomhet skal fortsette å ha det og de med dårlig antar de ikke blir spesielt mye bedre over tid. Som tidligere aksjeanalytiker i 10 år vet jeg en del om det. Undersøkelser fra USA viser at hvert år faller ca 1/3 av de flinkeste i lønnsomhetsklassen ut av topp 25% og ca samme antall fra verdiaksjene, bunn 25%, forsvinner ut av kategorien på grunn av økt lønnsomhet, noe som historisk har medført høyere aksjeprising.

Vi har nå vært gjennom er ekstra lang periode med relativ svak kursutvikling for verdiaksjer forsterket av sentralbankenes intensjoner om å holde lange renter lave og resesjonen innen global industriproduksjon som startet i begynnelsen av 2018. Det hjalp ikke med at det kuliminerte med global resesjon i førte halvår 2020 trigget av et virus.

6 ganger siste 30 år har verdensøkonomien bunnet ut etter større en økonomiske nedtur eller resesjon. Hver gang har det markert startskuddet for flere år med meravkastning for å eie verdiaksjer. Vi kan vel trygt si at 2.kvartal 2020 kommer til å være bunnen for verdensøkonomien denne gangen.

Hvorfor pleier verdiaksjer å gjøre det bra på vei ut av økonomiske kriser? Jeg tror årsaken er at antall konkurser øker betraktelig i økonomiske nedturer. Da er det de selskapene som har dårligst lønnsomhet i utgangspunktet, som vil dra mest nytte av den økte bransjelønnsomheten i kjølevannet av alle konkursene som bidrar til å reduserer konkurransen. I tillegg er det disse selskapene med kniven på strupen som vil kutte mest kostnader under den økonomiske nedturen. I sum vil da lønnsomheten til de «svakeste» i bransjen eller for en hel bransje som har unormal svak lønnsomhet øke relativt mye mer enn de som allerede har høy lønnsomhet. Dette reflekteres igjen i bedre aksjeavkastning.

I dag er forskjellen i prising mellom verdi og kvalitet/vekst rekordhøy. Basert på historien de siste 40 årene så skal vi nå stå overfor en meravkastning hvert av de neste tre årene på ca 23 prosentpoeng ved å sitte med verdiaksjer ifølge Goldman Sachs for å komme tilbake til normal prisingsforskjell. Og triggeren til trendbruddet står vi midt oppe i nå, en økonomisk resesjon. Noen bransjer som har sett dårlig lønnsomhet over flere år og som dermed har blitt priset kraftig ned allerede i forkant av årets børskrakk er råvarebransjen. Norsk Hydro stod i 60 kroner for litt over to år siden. Kursen er nå 25. Selskapet har store skjulte verdier i vannkraft. Noe av det vil synliggjøres ved salg ganske raskt. Og hvis vi antar at aluminiumsprisen skal tilbake til et nivå hvor man kan forsvare nye utbygginger vil selskapet tjene godt over 5 kroner om noen år. Da vil vi nok se en aksjekurs nærmere 50 kroner. For Elkem er prisen på silikoner allerede opp ca 25% fra bunnen i Kina for noen uker siden. Lagrene stuper og indikerer at prisen må enda mer opp for å dekke økt etterspørsel. Analytikerne mener selskapet skal tjene ca 2 kroner neste år. Inntjeningen i dag, med dagens spotpriser på valuta og silikoner og resesjonstilstand, indikerer ca 3 kroner per aksje. Da fortjener selskapet en aksjekurs nærmere 30 enn dagens 20 kroner.

Skrevet av Martin Mølsæter for Finansavisen 22.juni 2020.