Hopp til innhold
Nyhet

Om å slå markedet

17.08.22

Jeg tror de fleste forvaltere prøver å slå markedet hvert år. Det er ikke min strategi.

«Etterspørselen etter laks vil trolig stige fremover drevet av HoReCa (Hotell, Restaurant, Catering) igjen fyrer på alle sylindre etter Covid-nedstengningene. Samtidig er det vanskelig å øke tilbudssiden grunnet biologiske utfordringer og allerede høy utnyttelse. Dette kommer til å styrke lakseprisene fremover. Mowi er verdens største oppdretter av laks, godt diversifisert med virksomhet i mange land, men også gjennom store deler av verdikjeden (fòr, oppdrett, foredling). Verdsettelsen av selskapet er heller ikke spesielt høy»

Dette var bare noe jeg fant på, ikke sikkert alt er riktig, men poenget er at denne type ressonementer bak å kjøpe/selge aksjer er veldig vanlige blant forvaltere og investorer. Sånn du daglig kan lese om i Børsintervjuet i Finansavisen. Samme type ressonementer kan du gjøre på selskaper innen råvarer, varehandel, teknologi, shipping, bank osv.

Så hvorfor i all verden gjør ikke jeg det samme. Det er rett og slett fordi jeg ikke tror jeg klarer å se slike investeringscaser noe raskere enn andre. I mine ti år som analytiker tror jeg treffprosenten min var helt gjennomsnittlig.

FIRST Veritas som jeg forvalter fokuserer jeg derimot heller på å investere i selskaper har en rekke egenskaper innen kvalitet, vekst og verdsettelse. Over lang tid har dette vist seg å være en fornuftig strategi. Backtesten viser stor differanseavkastning, både positiv og negativ, men heldigvis mest av førstnevnte.

Jeg følger denne strategien vel vitende om at det vil komme perioder med mindreavkastning som både kan være betydelig og langvarig. Noen markedsklimaer er fordelaktige for fondet, det kan være perioder med middels til lav økonomisk vekst (for eksempel 2020 med corona), der kvalitet og strukturell vekst kommer til sin rett. I perioder med høy økonomisk vekst som for eksempel 2021 vil typisk mer sykliske selskaper som banker, de med høy belåning, eller selskaper uten inntjening (typisk Euronext Growth) være mer populære. Perioder der renter stiger vil også typisk gagne andre type selskaper, noe vi så i 2017 og de første månedene i år.

Denne strategien kommer jeg til å fortsette å følge, kommer ikke til å snu kappen etter vinden ut i fra hva som til enhver tid er mest populært. Jeg har sterk tror på at denne strategien også i fremtiden vil skape gode resultater (uten at det er noen garanti), men også som nevnt ha perioder med mindreavkastning, slik tilfellet har vært siste kvartalene. Jeg prøver ikke slå markedet hvert år, vil nitidig følge strategien og ha is i magen.

Skrevet av Thomas Nielsen for Finansavisen juli 2022.

Les mer om FIRST Veritas