Portretter Bw 070618 002 Msm 2

Erik Haugland

Managing director / Partner

Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST Allokering

Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og Swedbank Asset Management siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.

Telefon: 916 04 458
E-post: erik.haugland@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 001 Msm 2

Martin Mølsæter

Portfolio Manager / Partner

Lang erfaring fra aksjemarkedet som forvalter og har vært forvalter i SAM siden 2010

Hedgefondforvalter og investeringsdirektør i Ferncliff Asset Management

Tidligere lang erfaring fra aksjemarkedet som aksjeanalytiker i FIRST Securities, DNB Markets, ABG Sundal & Collier, Morgan Stanley og Enskilda.

Telefon: 911 99 423
E-post: martin.molseter@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 020 Msm 2

Tor Vinje

Portfolio Manager / Partner

Lang erfaring fra aksjemarkedet som forvalter og har vært forvalter i SAM siden 2010. Tidligere forvaltet av egne og en håndfull bemidlede personers penger (2007-2010), og har erfaring fra DNB Kapitalforvaltning (2001-2007).

Lang erfaring fra aksjemarkedet som aksjeanalytiker og aksjemegler i DNB Markets og ABG Sundal & Collier.

Telefon: 900 29 040
E-post: tor.vinje@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 010 Msm 2

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

Lang erfaring fra rentemarkedet som forvalter og har vært forvalter i Swedbank Asset Management siden 2011. Før det var han forvalter i SEB Asset Management (2006-2010)

Lang erfaring fra rentemarkedet med bred og variert bakgrunn fra blant annet Finanstilsynet, SEB Treasury og Gjensidige/Sparebanken NOR

Telefon: 905 66 095
E-post: henry.grepstad@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 018 Msm 2

Nicholas Salbu

Portfolio Manager / Partner

Nicholas Salbu har over 15 års erfaring fra finansmarkedet, derav 9 år som forvalter/analytiker, i selskaper som DNB Asset Management, Pareto Securities og nå Swedbank Asset Management fra 2012. Nicholas har MBA med spesialisering i finans fra NHH og er Autorisert Finansanalytiker (AFA).

Telefon: 934 31 139
E-post: nicholas.salbu@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 006 Msm 2

Morten Berg

Director / Partner

Morten Berg har over 25 års erfaring fra finansbransjen. Han har vært forvalter av obligasjons og aksjefond, investeringsdirektør og administrerende direktør i ulike forvaltningsselskap. Herunder Nordea Asset Management, Danske Bank, Delphi Fondene og Storebrand Asset Management. Morten har tidligere etablert og vært partner i Astra Forvaltning AS og Delphi Fondene AS. Han sitter i en rekke styrer og har over 10 års erfaring med forvalting av «Family office selskap». Morten har jobbet i FIRST Securities/Swedbank siden 2011.

Telefon: 930 35 861
E-post: morten.berg@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 011 Msm 2

Morten Granli

Senior Client Executive/ Partner

Morten Granli har jobbet i FIRST Securities/Swedbank siden 2009 som Senior Wealth Manager. Han har tidligere erfaring fra RS Platou som Senior Advisor. Morten er utdannet siviløkonom fra BI.

Telefon: 414 58 185
E-post: morten.granli@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 014 Msm 2

Lars Johnsen

Senior Client Executive/ Partner

Lars har jobbet i FIRST Securities/Swedbank til sammen i 8 år innen Equities og Wealth Management. Tidligere erfaring inkluderer partner og forvalter i et hedge fond, Director i Deutsche Bank London og ABN Amro/Alfred Berg UK. MBA i Finans fra University of San Francisco.

Telefon: 950 31 770
E-post: lars.johnsen@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 004 Msm 2

Tom Tusvik

Head of Compliance / Partner

Tom Tusvik har sin utdannelse fra Southern New Hampshire University i 1988 (Bachelor of Economics/Finance). 27 års markedserfaring fra ulike meglerfirmaer på trading og aksjemegling. I 2010 var han med på å etablere et kombinasjonsfond i SpareBank1 Markets. Han begynte i First Asset Management i 2011 hvor han siden har hatt ansvar for compliance og risk.

Telefon: 992 67 561
E-post: tom.tusvik@firstfondene.no

Img 4719 002 004Allersiste

Alexander Borge

Compliance

Alexander Borge har til sammen 8 års erfaring fra custody og depotmottakervirksomheten i Handelsbanken og Danske Bank. Han har hovedsakelig innehatt rollen som uavhengig kontrollfunksjon overfor en rekke små og store fondsforvaltere i Norge. Alexander har bachelorgrad i økonomi og forretningsjus fra BI i Oslo.

Telefon: 934 96 460
E-post: alexander.borge@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 015 Msm 2

Tom Lien

Head of Operations / Partner

Tom har over 20 års erfaring fra backoffice/fondsadministrasjon og vært leder backoffice i Swedbank Asset Management siden november 2008. Tidligere erfaring inkluderer partner og økonomisjef i IndexSpar, økonomisjef i Landkreditt Forvaltning og regnskapsleder for fondene i Postbanken Verdipapirfond.

Telefon: 996 93 102
E-post: tom.lien@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 016 Msm 2

Kåre Roger Stokke

Operations

Kåre har 18 års erfaring fra backoffice/fondsadministrasjon, bl.a. fra Swedbank Asset Management og fra DNB, i tillegg til å ha vært Financial Controller i Trient Asset Management og i DNB Markets. Kåre har tidligere også jobbet i DNB Kapitalforvaltning, hvor han i en periode ledet fondsadministrasjonen. Av utdannelse er Kåre utdannet Diplomøkonom fra BI.

Telefon: 930 61 818
E-post: kare.roger.stokke@firstfondene.no

Portretter Bw 070618 007 Msm 2

Hugo Johannes Mackenzie-Robinson

Analyst / Adviser

Hugo har nærmere 2 års erfaring som Finansiell rådgiver for Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Han er siviløkonom med bacheloren i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder, og med masteren i finansiell økonomi og økonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole.

Telefon: 400 44 637
E-post: Hugo.Mackenzie-Robinson@firstfondene.no