FIRST Fondene er en aktiv kapitalforvalter som driver fondsforvaltning, diskresjonær forvaltning, og rådgivning for kunder. FIRST Fondene har konsesjon til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning, og til å stå oppført som nominee i norske eierregistre. FIRST Fondene er eid av de ansatte (54%) og Andenes Investments SL (46%). Andenes Investments SL bidrar som en solid, kunnskapsrik eier som vil sikre en god utvikling for kundene, ansatte og eiere.