Eiere

FIRST Fondene er eid i felleskap av de ansatte (49%) og Nansen Capital Partners AS (51%). Vi har sterk tro på at en eier modell hvor de ansatte har en direkte interesse av selskapets langsiktige utvikling og hvor Nansen Capital Partners bidrar som en solid, kunnskapsrik eier vil sikre en god utvikling for ansatte, eiere og kundene.

Nansen Capital Partners (Nansen) ble startet i 2015 av Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen, to av gründerne bak SKAGEN Fondene. Nansens målsetting er å investere i nordiske kapitalforvaltningsselskaper og videreutvikle disse gjennom aktivt eierskap. SKAGEN (58%) og FIRST Fondene (51%) inngår i selskapets portefølje.

Som stødig, kunnskapsbasert eier skal Nansen bidra til at forvaltningsselskapene leverer effektiv og kundefokusert forvaltning. Forvaltningsselskapene får støtte til å ivareta og foredle sin egenart samtidig som de drar nytte av skalafordeler og utveksling av beste praksis innen distribusjon, mid- og backoffice, insentivstrukturer, varemerkeutvikling med videre.

 Nansen bygger på uavhengighet, langsiktighet og en god fordeling av verdiskapningen mellom kunder, ansatte og eiere. Nansen er en stabil eier som tilrettelegger for at forvaltningsselskapene kan fokusere på langsiktig avkastning og kundeservice.