FIRST er en aktiv kapitalforvalter som driver fondsforvaltning, diskresjonær forvaltning, og rådgivning for kunder. FIRST har konsesjon til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning, og til å stå oppført som nominee i norske eierregistre. FIRST er eid av de ansatte (49%) og Pods Asset Management Ltd (Pods). Pods bidrar som en solid, kunnskapsrik eier som vil sikre en god utvikling for kundene, ansatte og eiere.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK