FIRST Fondene AS er eid i felleskap av de ansatte og Ubon Partners. Vi har sterk tro på en eiermodell hvor de ansatte har en direkte interesse av selskapets langsiktige utvikling og hvor Ubon Partners bidrar som en solid, kunnskapsrik eier som vil sikre en god utvikling for ansatte, eiere og kundene.

Ubon Partners er ett privat investeringsselskap med fokus på vekstselskaper innen teknologi, finans og energi. Selskapets partnere tar en aktiv rolle i porteføljeselskapene for å bidra til deres vekst og utvikling.