Historikken til FIRST Fondene går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset FIRST Securities, som på denne tiden var dels eiet av partnere og dels Sparebank1-Gruppen og Swedbank. FIRST Securities var et velrennomert meglerhus kjent for god fundamental analyse av norske aksjer. Tanken var å kunne utnytte analysene i ulike forvaltningsprodukter. Selskapet ble startet opp med en aktiv forvaltnings­konsesjon og fondene var etablert på irsk plattform.

Swedbank overtok FIRST Securities i november 2010, og etter en restrukturering ble FIRST Asset Management AS startet opp samme år, med konsesjon også til å drive fondsforvaltning i Norge. En ny organisasjon ble etablert fra 2011. Året etter ble FAM solgt til Swedbank sitt heleide forvaltnings­selskap Robur AB som eide selskapet frem til oktober 2016. I oktober 2016 ble selskapet kjøpt ut i felleskap av Nansen Capital Partners AS og de ansatte i Swedbank Asset Management. Kunder og kunderådgivere fra Swedbank ble i denne prosessen overført til forvaltningsselskapet. Pods Asset Management Ltd kjøpte i mai 2018 aksjeposten til Nansen Capital Partners AS. FIRST Fondene er i dag et forvaltningsforetak som driver fondsforvaltning, aktiv forvaltning og rådgivning for kundene.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK